Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
 
    Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši bol 28. septembra slávnostne otvorený 15. ročník Univerzity tretieho veku (UTV).

    Nový akademický rok 2020/2021 otvoril pplk. Ing. Milan Švrlo z Centra vzdelávania AOS. Privítal všetkých študentov, ktorí sa rozhodli napriek náročným podmienkam a opatreniam pre ochorenie COVID-19 ďalej vzdelávať prostredníctvom Univerzity tretieho veku a rozšíriť si svoje vedomosti z rôznych oblastí. Poprial im pri štúdiu veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov.

    Záujem o štúdium na UTV prejavilo aj v tomto roku mnoho študentov. Do prvého ročníka dvojročného štúdia UTV v odbore „anglický jazyk“ (3 úrovne) bolo prijatých 53 študentov a do kurzu „etnomedicína na Slovensku“ 31 študentov. Celkovo na UTV ich študuje 184. Štúdium sa uskutočňuje nielen na pôde AOS, ale i v priestoroch Domu kultúry a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

    Univerzita tretieho veku je určená pre záujemcov nad 45 rokov. Jej existencia a pôsobenie má výrazný socializačný dopad. Slúži ako zmysluplná výplň voľného času. Študenti, túžiaci po ďalšom vzdelávaní a rozšírení privátneho obzoru, sa v kurzoch stretávajú s rovesníkmi, s ktorými môžu zdieľať nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Tie potom môžu uplatniť v bežnom, ale i pracovnom živote.
  
  
  
  
    text, foto: Bibiana Pavellová     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Virtuálny DOD
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. januára 2021   (86892)