Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Slávnostné otvorenie 15. ročníka Univerzity tretieho veku
 
    Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši bol 28. septembra slávnostne otvorený 15. ročník Univerzity tretieho veku (UTV).

    Nový akademický rok 2020/2021 otvoril pplk. Ing. Milan Švrlo z Centra vzdelávania AOS. Privítal všetkých študentov, ktorí sa rozhodli napriek náročným podmienkam a opatreniam pre ochorenie COVID-19 ďalej vzdelávať prostredníctvom Univerzity tretieho veku a rozšíriť si svoje vedomosti z rôznych oblastí. Poprial im pri štúdiu veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov.

    Záujem o štúdium na UTV prejavilo aj v tomto roku mnoho študentov. Do prvého ročníka dvojročného štúdia UTV v odbore „anglický jazyk“ (3 úrovne) bolo prijatých 53 študentov a do kurzu „etnomedicína na Slovensku“ 31 študentov. Celkovo na UTV ich študuje 184. Štúdium sa uskutočňuje nielen na pôde AOS, ale i v priestoroch Domu kultúry a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

    Univerzita tretieho veku je určená pre záujemcov nad 45 rokov. Jej existencia a pôsobenie má výrazný socializačný dopad. Slúži ako zmysluplná výplň voľného času. Študenti, túžiaci po ďalšom vzdelávaní a rozšírení privátneho obzoru, sa v kurzoch stretávajú s rovesníkmi, s ktorými môžu zdieľať nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Tie potom môžu uplatniť v bežnom, ale i pracovnom živote.
  
  
  
  
    text, foto: Bibiana Pavellová     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (122832)