Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Štátny tajomník MO SR navštívil AOS
 
    Vysokú vojenskú školu - Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši navštívil 23. júna 2020 štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer. Rektor akadémie Jozef Puttera ho zoznámil s jej štruktúrou, s úlohami v oblasti vzdelávania a výcviku, vedy, výskumu, so zámermi v oblasti plánovania údržby a budovania materiálno-technickej, výcvikovej základne školy.

    Štátny tajomník následne navštívil Simulačné centrum AOS a prezrel si Výcvikovú organizáciu pre riadiacich letovej prevádzky. Táto organizácia dosiahla v poslednom období výborné výsledky. V roku 2015 jej bol udelený certifikát z Úradu vojenského letectva MO SR pre výcvik riadiacich letovej prevádzky pôsobiacich v rezorte obrany. V tomto roku 2020 pribudla úspešná certifikácia od Dopravného úradu SR. „Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky v Akadémii ozbrojených síl tak poskytuje v zmysle záväzných štandardov európskej legislatívy výcvik riadiacich letovej prevádzky pre vojenské i civilné letectvo“, uviedol pplk. Zsolt Pastorek, riaditeľ uvedeného centra.

    To ocenil aj štátny tajomník a za významný podiel na certifikačnom procese, ako aj za výcvik riadiacich letovej prevádzky na všetkých postoch, vyznamenal pamätnou medailou Ministra obrany SR jeho technický personál, lektorov, certifikovaných inštruktorov, profesionálnych vojakov - plk. Aurela Sabó zlatou medailou I. stupňa, kpt. Matúša Gregu striebornou medailou II. stupňa, kpt. Martina Révaya, kpt. Mareka Sáncheza, mjr. Jaroslava Štefku bronzovou medailou III. stupňa a vecným darom mjr. Miroslava Ženteka.

    Ďalej sa v areáli AOS zoznámil s technickým stavom plavárne, strelnicou, výrobou a rozvodmi tepelnej energie, so stavom ubytovacích zariadení a s plánmi a finančnými nákladmi, potrebnými na ich údržbu, resp. rekonštrukciu.

    Návštevu Akadémie ozbrojených síl so štátnym tajomníkom MO SR absolvovali zároveň Juraj Krúpa, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Martin Jakál, generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR, plk. Tomáš Szalai, riaditeľ Odboru rozvoja SEĽUZ MO SR.

    V závere návštevy sa štátny tajomník presunul na prehliadku cvičiska Kaleník a objektu Mokraď.
  
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99281)