Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Štátny tajomník MO SR navštívil AOS
 
    Vysokú vojenskú školu - Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši navštívil 23. júna 2020 štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer. Rektor akadémie Jozef Puttera ho zoznámil s jej štruktúrou, s úlohami v oblasti vzdelávania a výcviku, vedy, výskumu, so zámermi v oblasti plánovania údržby a budovania materiálno-technickej, výcvikovej základne školy.

    Štátny tajomník následne navštívil Simulačné centrum AOS a prezrel si Výcvikovú organizáciu pre riadiacich letovej prevádzky. Táto organizácia dosiahla v poslednom období výborné výsledky. V roku 2015 jej bol udelený certifikát z Úradu vojenského letectva MO SR pre výcvik riadiacich letovej prevádzky pôsobiacich v rezorte obrany. V tomto roku 2020 pribudla úspešná certifikácia od Dopravného úradu SR. „Výcviková organizácia pre riadiacich letovej prevádzky v Akadémii ozbrojených síl tak poskytuje v zmysle záväzných štandardov európskej legislatívy výcvik riadiacich letovej prevádzky pre vojenské i civilné letectvo“, uviedol pplk. Zsolt Pastorek, riaditeľ uvedeného centra.

    To ocenil aj štátny tajomník a za významný podiel na certifikačnom procese, ako aj za výcvik riadiacich letovej prevádzky na všetkých postoch, vyznamenal pamätnou medailou Ministra obrany SR jeho technický personál, lektorov, certifikovaných inštruktorov, profesionálnych vojakov - plk. Aurela Sabó zlatou medailou I. stupňa, kpt. Matúša Gregu striebornou medailou II. stupňa, kpt. Martina Révaya, kpt. Mareka Sáncheza, mjr. Jaroslava Štefku bronzovou medailou III. stupňa a vecným darom mjr. Miroslava Ženteka.

    Ďalej sa v areáli AOS zoznámil s technickým stavom plavárne, strelnicou, výrobou a rozvodmi tepelnej energie, so stavom ubytovacích zariadení a s plánmi a finančnými nákladmi, potrebnými na ich údržbu, resp. rekonštrukciu.

    Návštevu Akadémie ozbrojených síl so štátnym tajomníkom MO SR absolvovali zároveň Juraj Krúpa, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Martin Jakál, generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR, plk. Tomáš Szalai, riaditeľ Odboru rozvoja SEĽUZ MO SR.

    V závere návštevy sa štátny tajomník presunul na prehliadku cvičiska Kaleník a objektu Mokraď.
  
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6129)