Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 11. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Preskúšanie študentov LF TUKE z vojenského programu
 
    Dňa 30. 1. 2020 sa uskutočnilo záverečné preskúšanie z vojenského programu (VP) 3 kadetov Akadémie ozbrojených síl (AOS), študujúcich v 5. ročníku vysokoškolského štúdia na Leteckej fakulte Technickej univerzity Košice (LF TUKE). Preskúšanie pozostávalo z teoretickej a praktickej časti a obsahovalo preberané témy z vojenského programu, a to z taktickej, streleckej, topografickej, poradovej, zdravotnej a ženijnej prípravy, KIS a RCHBO.

    Na LF TUKE hodnotila vedomosti kadetov komisia v zložení: predseda plk. Ing. Ľubomír Matta, členovia kpt. Ing. Miroslav Randl, mjr. Ing. Kristian Szuperák. Tajomníkom komisie bol nrtm. Pavol Hrebeňár.

    „Kadeti pri preskúšaní preukázali dostatočné vedomosti a spôsobilosti potrebné pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky“, uviedol plk. Matta, prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl. Všetci preskúšaní kadeti boli komisiou ohodnotení známkou výborný.

    Úspešné absolvovanie vojenského programu počas vysokoškolského štúdia je podmienkou pre vymenovanie kadeta do prvej dôstojníckej hodnosti – poručík OS SR. Osvedčenie o ukončení VP bude kadetom odovzdané v deň ich promócií na LF TUKE v júni 2020.
  
  
  
  
    text, foto: kpt. Ing. Miroslav Randl    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 11. augusta 2020   (150049)