Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Promócie v Akadémii ozbrojených síl
 
    V akademickom roku 2019/2020 ukončilo v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) I. stupeň vysokoškolského vzdelania 62 študentov a získali titul „bakalár“ (Bc.), ako vojaci 1. stupňa a 53 študentov ukončilo II. stupeň vysokoškolského vzdelania s titulom Ing./Mgr. v hodnosti poručík. V zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR z 3. 7. 2020 sa promočný akt odovzdávania diplomov konal bez účasti verejnosti.

    Z celého podujatia bol zaistený priamy prenos prostredníctvom internetového spojenia. Diplomy z rúk rektora akadémie doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. si v aule prevzali všetci absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktorí absolvovali trojročné denné štúdium v akreditovaných študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

    Na slávnostnom akte odovzdávania diplomov nechýbali hymna, zástava, promočný senát, insígnie školy, taláre, ocenenie najlepších a príhovor rektora, v ktorom vyzdvihol AOS ako jedinú vzdelávaciu inštitúciu v SR, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v 3 stupňoch, orientovaných pre potreby ozbrojených síl. Rozobral pojmy „vojenské vysokoškolské vzdelanie“ z hľadiska znalostí, kvality akademickej a vojenskej prípravy, etických noriem, tradícií, zmien a ambícií.

    Okrem iného uviedol, že boj s pandémiou COVID - 19 neskončil a využil priamy prenos z podujatia a srdečne pozdravil rodičov, starých rodičov a príbuzných absolventov aspoň na diaľku.

    Za výborné výsledky v oblasti štúdia udelil rektor mimoriadne štipendium študentom v bakalárskom stupni v jednotlivých študijných programoch:
 v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu: voj. 1. st. Bc. Terézii Dubovcovej,
 v študijnom programe Elektronické zbraňové systémy: voj. 1. st. Bc. Milanovi Pakošovi,
 v študijnom programe Vojenské spojovacie a informačné systémy: voj. 1. st. Bc. Štefanovi Kopeckému
 a v študijnom programe Zbraňové systémy, zbrane a ich časti: voj. 1. st. Bc. Marekovi Klinovskému.

    Rektor AOS poďakoval pedagógom, veliteľom a zamestnancom za prácu počas prípravy študentov na ich budúce povolanie a študentom poprial, aby ďalšie 2 roky magisterského a inžinierskeho štúdia, ktoré si zvolili, využili čo najlepšie v záujme svojej prípravy na výkon náročného povolania. Ďalej odovzdal diplomy prítomným absolventom II. stupňa vysokoškolského vzdelania a udelil mimoriadne štipendium za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia najlepšej absolventke II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu por. Mgr. Monike Papšovej. Absolventom externého magisterského/inžinierskeho štúdia poprial úspešný vstup do ďalšej kariéry.
  
  
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (123085)