Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Záverečné a priebežné oponentské konania
projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa 13. - 14. októbra 2020 konali obhajoby záverečných a priebežných správ riešených projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli akadémii zadané kontraktom Ministerstva obrany SR pre rok 2020.

    Oponentské konanie viedla 4 členná komisia, jej členovia boli z MO SR a AOS. Predsedom komisie bol Ing. Juraj Mrenica, PhD. zo SEMOD MO SR, členom komisie za AOS bol prorektor pre vedu Ing. Vladimír Andrassy, PhD.

    Záverečnými správami bolo v oponentskom konaní uzatvorených 7 projektov, pri ktorých komisia konštatovala, že boli úspešne obhájené a stanovené vedecké ciele splnené. Tieto projekty riešili a v roku 2019 úspešne ukončili zodpovední riešitelia: doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD., RNDr. František Nebus, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., doc. Ing. Martin Marko, CSc. a pplk. Ing. Aurel Sabó, PhD.

    V rámci priebežných oponentských konaní bolo obhajovaných 11 projektov, ktorých riešitelia objasňovali stav riešenia projektu a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020.

    „Komisia pre oponentské konanie odporučila riešiteľom projektov na základe prezentovaných výsledkov v priebežnom oponentskom konaní pokračovať v ich riešení aj v nasledujúcom období rokov 2021 – 2022 v súlade so schváleným harmonogramom. Zároveň sa rozbehli prípravy na spracovaní podkladov kontraktu na rok 2021 podľa požiadaviek a spresnení SEMOD MO SR“, uviedol prorektor Andrassy.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8267)