Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Odmínovanie preverilo zdatnosť ženistov
 
    V priestoroch ženijného práporu Sereď sa v termíne od 28. septembra do 2. októbra 2020 uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov práporu a študentov – ženistov 4. a 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu. Cieľom výcviku študentov bolo získať praktické zručnosti pri vykonávaní odmínovacích prác, tiež návyky pri organizovaní a riadení odmínovania a upevniť veliteľské schopnosti pri velení odtarasovacej skupine. Výcvik riadili asistenti katedry vojenskej taktiky a operačného umenia kpt. Ing. Jaroslav Kompan a npor. Mgr. Ján Jančo, pričom využívali materiálnu a technickú podporu ženijného práporu Sereď.

    „Študenti na výcviku získali dôležité povedomie o mínovej bezpečnosti, naučili sa pracovať s mínohľadačkami rôznych typov, hodiny strávili prepichávaním terénu pomocou mínových bodcov ale aj nožov, a to všetko v cvičných mínových poliach, kde na ich chybu čakali cvičné míny“, uviedol kpt. Kompan.

    Po zvládnutí „odmínovacích základov“, v ďalšej časti výcviku, plnili mladí ženisti odtarasovacie úlohy na cvičisku Váh, kde zvládli taktiku pôsobenia odtarasovacích skupín pri čistení ciest a úplnom odmínovaní terénu.

    „Celkovo išlo o náročný výcvik, v ktorom museli študenti psychicky a fyzicky zvládnuť krízovú situáciu, voliť správne ženijné postupy a činnosti v pozícii ženijnej hliadky a veliteľa ženijnej odtarasovacej skupiny s tým, že sa nesmú dopustiť žiadnej chyby“, povedal Mgr. Jančo.

    „Jedným zo zámerov výcviku bolo tiež formovanie a upevnenie ženijnej hrdosti v duchu nápisu „Ruky ženistov otvárali bránu k víťazstvu a vytýčili cestu k budúcnosti“, ktorý je vyrytý na pamätníku ženistov na Dukle“, uviedol kpt. Kompan.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (123020)