Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Príprava kadetov mechanizovaných odborností
 
    S cieľom osvojiť si praktické návyky a získať zručnosti vo velení a riadení čaty počas bojovej činnosti sa uskutočnila v dňoch 14. - 25. 9. 2020 odborná príprava kadetov - študentov 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS), študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, vojenskej špecializácie G10 v 11. mechanizovanom prápore v Martine. Odbornú prípravu a výcvik kadetov viedol npor. Mgr. Michal Bartoš, asistent Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS.

    Príprava v Martine zahrnula spoločný taktický výcvik s príslušníkmi 11. mechanizovaného práporu, pričom kadeti sa podieľali priamo na velení a riadení čiat ako ich velitelia, a to v rámci výcviku mechanizovaných rôt. „Na tomto spoločnom výcviku získali kadeti nové vedomosti, skúsenosti a practické bojové zručnosti, ktoré budú využívať v ďalšej praxi“, uviedol npor. Bartoš.

    Vyvrcholením výcviku boli bojové ostré streľby, kde sa študenti zapojili do plánovacieho a rozhodovacieho procesu malých taktických jednotiek (TLP) na stupni čata.
  
  
    text: -mb-, -hg-    
foto: archív mpr Martin    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8331)