Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Odborná príprava – riadenie logistických procesov I
 
    V termínoch 21. – 25. 9. a 28. 9. – 2. 10. 2020 absolvovali kadeti 1. ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia odbornú prípravu – riadenie logistických procesov. V prvom termíne sa pripravovali v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, v druhom v Trenčíne.

    V akadémii sa aktívne zúčastnili prípravného obdobia inventarizácie majetku, konkrétne porovnania skladových kariet s výstupnými zostavami v IIS (integrovaný informačný systém), zaznamenávania tvorby časového a vecného plánu. V skupine prevádzky sa oboznámili s plánovaním techniky, systémom PRETECH a vyhodnocovaním jazdných rozkazov, na oddelení materiálového manažmentu si objasnili základné pojmy zo Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. V jedálenskom bloku akadémie sa prakticky zapojili do účtovania v oblasti ZT1 (zásobovacia trieda). V ZT 5 sa oboznámili s organizačným postupom a manipuláciou pri skladovaní vojenskej munície, výbušnín, výbušných predmetov a s vedením skladovej evidencie.

    V druhom termíne kadeti vykonali odbornú prípravu na Úrade centrálnej logistiky, detašovanom pracovisku v Trenčíne, a to na Odbore rozvoja a podpory modulov IIS pre logistiku. Kadeti absolvovali teoretické a praktické zamestnanie ohľadom základov evidencie a účtovania v IIS. Boli oboznámení s katalogizáciou a členením majetku. Podrobnejšie sa zaoberali modulmi materiálového manažmentu, opravy a údržby, dlhodobého majetku (FI –AA, MM a PM), s prácou s ALV zostavami, tvorbou žiadaniek, pravidlami používania a správy riadených šarží pri evidencii zásob.

    Odbornú prípravu s kadetmi absolvoval mjr. Ing. Dušan Hrnčiar z katedry logistického zabezpečenia, ktorý uviedol: „Počas celého týždňa sa riaditeľ odboru Ing. Cyril Mesík s kolektívom plne venovali príprave budúcich odborníkov odbornosti L-10. Zamestnania boli veľmi podrobné, analytické a kadeti si odniesli množstvo nových vedomostí a skúseností z práce v IIS, ktoré verím, že zúročia neskôr v útvaroch OS SR“.
  
       
  
    text, foto: -dh-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (122986)