Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Odborná príprava kadetov delostreleckých odborností
 
    V priestoroch rožňavského raketometného oddielu absolvovali 21. 9. až 2. 10. 2020 odbornú prípravu študenti 4. a 5. ročníka Akadémie ozbrojených síl. Jej cieľom bolo, aby si „delostreleckí učni“ osvojili praktické návyky súvisiace s obsluhovaním zbraňových systémov delostrelectva, prácu s prístrojmi delostreleckého prieskumu a riadenie paľby delostreleckých jednotiek.

    Prípravu kadetov viedli príslušníci katedry vojenskej taktiky a operačného umenia pod vedením doc. Jaroslava Varechu. Už počas prvých troch dní dostali kadeti možnosť „ukázať sa“. Zaradení boli do oddielového nácviku streľby a riadenia paľby, ich palebnou úlohou bolo z miesta riadiť paľby 3. delostreleckej batérie. „Bolo výborným nápadom vykonať odbornú prípravu študentov štvrtého aj piateho ročníka súčasne. Náročné úlohy tak mohli plniť vo dvojiciach, kde mladší kadeti mali možnosť sledovať činnosť staršieho, skúsenejšieho a prijať tak veľa nových informácií“, vyjadril sa spokojne doc. Varecha.

    Vďaka aktívnemu prístupu študentov, výbornému materiálovému a technickému zabezpečeniu, poskytnutému zo strany raketometného oddielu a dostatočnému počtu vyučujúcich z katedry, bol stanovený program odbornej prípravy realizovaný v plnom rozsahu, čím sa podarilo „dobehnúť“ aj časť tematiky, zameškanej v predchádzajúcom semestri, ovplyvnenom dištančnou formou vzdelávania.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: kpt. Michal Vajda     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8064)