Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

IV. konferencia spojovacieho vojska Armády Českej republiky
za účasti Slovenska
 
    V rámci plánovaných aktivít AFCEA Slovakia a AFCEA CZ sa uskutočnila IV. Konferencia spojovacieho vojska AČR pod názvom „Cesty k federalizácii systémov velenia a riadenia“. Súčasťou konferencie bolo pracovné stretnutie špecialistov na komunikačné a informačné technológie Ozbrojených síl SR a zástupcov Spojovacieho vojska Armády ČR v Lipníku nad Bečvou vo výcvikovom priestore Libavá v dňoch 9. a 10. septembra 2020.

    Konferencie sa zúčastnili pracovníci MO SR, GŠ OS SR a za Akadémiu ozbrojených síl doc. Ing. Martin Marko CSc. z katedry elektroniky.

    Na konferencii odznelo pätnásť odborných vystúpení. Časť príspevkov širokospektrálne smerovalo väzby projektov z oblasti KIS na projekty AČR až po rok 2028. Časť príspevkov spresňovalo úlohu KIS pre zdieľanie povedomia o situácii na bojisku, zaoberalo sa federalizovaným prístupom ku geopriestorovým a časovým údajom, časť príspevkov riešilo spoľahlivý prenos správ na bojisku, jednotný prístup k architektúre KIS bojových vozidiel a podporu vojaka na bojisku. Príspevky prezentovali prístupy k bezpečnosti KIS, spôsobilosti infraštruktúry a vojenského využitia privátnych a hybridných cloudov, odolnosti PC v rukách vojenských profesionálov. Zaoberali sa aj hardvérovými i softvérovými riešeniami a nástrojmi na efektívnu spoluprácu medzi analytikmi a príjemcami výstupov z testovania a spracovania COVID-19.

    Podujatie obsiahlo aj praktické ukážky novo zavádzanej techniky v etape vojskových skúšok, spojovacích uzlov, veliteľsko štábnych vozidiel miest velenia. Odborné ukážky vojenských technológií sa konali na cvičisku Bečva. Svoje technológie tu predstavili firmy ComSource s.r.o., Gity, a.s., IBM Česká republika. spol. s.r.o., INTERLINK CS, spol. s.r.o., MESIT holding, a.s., Delinfo, spol. s.r.o., MICROSOFT, s.r.o., OPTOCON, a.s., Panasonic Česká republika, PRAMACOM HT, spol. s.r.o. TOVEK spol. s.r.o., INTV, s.r.o. a slovenský zástupca - firma Aliter Technologies, a.s., ktorý prezentoval „virtuálny stožiar“ s využitím dronu.

    „V diskusii s výrobcami bol dôraz položený na technológie určené na podporu velenia a riadenia na stupni prápor, rádiové stanice a organizáciu rádiovej prevádzky“, uviedol doc. Marko a dodal, že z podujatia si účastníci odniesli odborné poznatky o federalizácii systémov velenia a riadenia AČR a materiály o interoperabilite komunikačných a informačných systémov v rámci armád NATO. A dodal, že získaný materiál prispeje k riešeniu vedeckého projektu „Testovacie pracovisko pre komunikačné a informačné podsystémy bojového vozidla“, ktorý rieši Katedra elektroniky AOS a aj na inováciu tematických blokov v predmetoch „Operačné a bojové použitie KIS v OS SR“ a „Komunikačné systémy“, vyučovaných na katedre elektroniky.
  
  
  
    text, foto: -mm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8053)