Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 11. 08. 2020        
 Hlavná stránka

Transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC
 
    Na Oddelení medzinárodných kurzov (ICD) v spolupráci s Katedrou taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl finišuje transformácia Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov ISOC. Dôvodom transformácie je prispôsobenie kurzu ISOC novoschváleným štandardom NATO.

    Hlavným dokumentom, o ktorý sa opiera nová štruktúra kurzu je NATO publikácia: TACTICAL PLANNING FOR LAND FORCES APP-28, vydaná v novembri 2019.

    Po predčasnom ukončení kurzu ISOC 22 v marci tohto roka začali experti pre danú oblasť implementovať tieto rozsiahle zmeny do dokumentácie a sylabov kurzu, s cieľom pripravovať nových absolventov už v súlade s platnými štandardami NATO pre plánovanie na taktickej úrovni velenia.

    Výsledkom tejto transformácie bude vykonanie kurzu ISOC 23, ktorý začne 21.septembra 2020, podľa novovypracovanej dokumentácie. Vykonanie tohto kurzu prinesie značný kredit nielen pre ICD, ale aj pre Akadémiu ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika, pretože novovytvorený kurz na taktickej úrovni v rámci NATO bude implementovaný ako jeden z prvých spomedzi všetkých Partnerských výcvikových a vzdelávacích centier (PTEC) NATO.
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. - 24. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - 3. ročník - foto, video
 
     13. - 29. 7. 2020
   Sústredený poľný výcvik kadetov - foto 1. roč., foto 2. roč. a 4. ročník
 
     20. 8. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
    Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 11. augusta 2020   (149964)