Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Slávnostné ukončenie kurzu ISOC 23
 
    Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý začal 21. septembra 2020, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 30. októbra 2020.

    Kurzu sa zúčastnilo 11 dôstojníkov v hodnostiach kapitán až major zo Slovenskej republiky a jeden kapitán z Národnej gardy Indiana (USA). Neskôr sa k nim pripojili študenti z Českej republiky a Lotyšska z predchádzajúceho kurzu ISOC 22, ktorý bol v marci 2020 predčasne ukončený.

    Plánovaných 9 týždňov bolo kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii skrátených o 3 týždne. Aj napriek tomuto skráteniu kvalita kurzu neutrpela, pretože rozvrh bol operatívne prispôsobený potrebám a cieľom kurzu.

    Študenti sa počas 6-tich nadmieru intenzívnych týždňov pripravili pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach plánovania na taktickej úrovni. Všetkých 20 študentov, ktorí úspešne absolvovali tento kurz, nadobudlo vedomosti pre plánovanie a vedenie vojenských operácií v angličtine v súlade so štandardmi NATO, v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8333)