Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Začal ISOC 23
 
    23. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 21. septembra 2020 úvodnou prezentáciou, v ktorej náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Ing. Roman Kráľ predstavil jeho účastníkom poslanie, štruktúru a úlohy akadémie a oboznámil ich s priebehom kurzu.

    Kurzu ISOC 23 sa zúčastňuje 12 dôstojníkov v hodnostiach kapitán až major zo Slovenskej republiky a jeden príslušník Národnej Gardy Indiana. Kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácia sa kurzu tentokrát nemohli zúčastniť študenti z Českej republiky, Južnej Kórei a Ukrajiny.

    V prvom týždni si študenti rozšírili jazykové schopnosti v anglickom jazyku a zlepšili si komunikáciu a znalosti vojenskej terminológie v tomto jazyku. V ďalších týždňoch sa študenti oboznámia s používaním jednotiek rôznych špecializácií a služieb a organizačných štruktúr jednotlivých bojových jednotiek na taktickej úrovni. Neskôr študenti získajú základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces.

    19. októbra sa ku kurzu pripoja študenti z Českej republiky a Lotyšska z predchádzajúceho kurzu ISOC 22, ktorý bol v marci 2020 predčasne ukončený.

    Počas prednášok a cvičení sa pripravia pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni a zvládnu plánovanie a vedenie vojenských operácií v angličtine v súlade so štandardmi NATO v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Ukončenie kurzu je plánované na 20. novembra 2020.
  
        
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8144)