Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021



Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov ISOC 22
 
    10. februára 2020 sa začal Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov. Počas uplynulých 4 týždňov si 20 dôstojníkov z Českej republiky, Lotyšska, Ukrajiny a Slovenskej republiky osvojilo vedomosti zamerané na vojenskú angličtinu, možnosti a spôsobilosti pozemných síl, vedenie operácií pozemných jednotiek ako aj vojenské doktríny a značky NATO. Tieto vedomosti sú potrebné na zvládnutie cvičení počas kurzu, vytvárajú predpoklad pre úspešné ukončenie kurzu a sú aj základom pre interoperabilitu v rámci medzinárodného pôsobenia.

    Počas tretieho týždňa kurzu sa uskutočnil „International Day“, kde mali študenti možnosť prezentovať svoje krajiny pre zamestnancov a účastníkov kurzov, ktoré organizuje Akadémia ozbrojených síl a Jazykový inštitút.

    V nasledujúcich týždňoch študenti získajú základné informácie a zručnosti potrebné pre vojenský rozhodovací proces a takto sa pripravia pre spoločnú činnosť vo všetkých fázach prípravy a plánovania na taktickej úrovni.

    ISOC 22 bude ukončený 9. apríla 2020.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99266)