Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    Od 7. septembra 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Kvôli hrozbe ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiacimi obmedzeniami pri cestovaní, sa ho tentokrát zúčastnili len príslušníci z Českej a Slovenskej republiky. Títo sú predurčení na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.

    Kurz reflektuje vojenské požiadavky na štandardizáciu plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni a odzrkadľuje proces na vojensko-strategickej úrovni.

    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť štábnych dôstojníkov členských a partnerských krajín s doktrínami a postupmi NATO a tiež s procesom plánovania spoločných operácií NATO. Absolventi kurzu budú schopní pracovať v rámci operačnej plánovacej skupiny na medzinárodnom veliteľstve a spracovávať operačné plány, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie spoločných NATO operácií. Budú spôsobilí napomáhať k uplatneniu procesov plánovania v praxi.

    Hlavný lektor pplk. Ing. Jozef Kuchta vyslovil v závere kurzu 11. 9. 2020 veľkú spokojnosť s úrovňou vedomostí jeho absolventov, ocenil ich iniciatívu pri vypracovaní požadovaných výstupov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99329)