Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Habilitačná prednáška
    a obhajoba habilitačnej práce
 

V zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVŠ č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa dňa
 
8. júla 2020 o 10.00 h
 
v aule Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
uskutoční verejná habilitačná prednáška
 
Ing. Stanislava MORONGA, PhD.
(Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
Katedra logistického zabezpečenia)
 
na tému
„Vzdelávanie a odborná príprava logistických odborností – analýza a perspektívy“
 
a obhajoba habilitačnej práce s názvom
„Vplyv zdrojov na stav a rozvoj vojenskej logistiky“.

gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23405)