Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
 
    Dňa 27. augusta 2020 zavŕšilo záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác, šesť študentov externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré garantovala vedúca katedry spoločenských vied a jazykov doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.

    DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a so zameraním na výpočtovú techniku a DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov so strojárskym zameraním, organizovalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v zmysle akreditovaných programov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Záverečné skúšky preverili spôsobilosti adeptov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov.

    Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti odovzdal úspešným absolventom dňa 28. augusta 2020, prorektor pre vzdelávanie AOS plk. Ing. Aurel Sabó, PhD., za prítomnosti predsedu skúšobnej komisie PhDr. Miroslava Kmošenu, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D.
  
  
  
    text: -mš-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6446)