Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
 
    Dňa 27. augusta 2020 zavŕšilo záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác, šesť študentov externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré garantovala vedúca katedry spoločenských vied a jazykov doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.

    DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a so zameraním na výpočtovú techniku a DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov so strojárskym zameraním, organizovalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v zmysle akreditovaných programov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Záverečné skúšky preverili spôsobilosti adeptov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov.

    Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti odovzdal úspešným absolventom dňa 28. augusta 2020, prorektor pre vzdelávanie AOS plk. Ing. Aurel Sabó, PhD., za prítomnosti predsedu skúšobnej komisie PhDr. Miroslava Kmošenu, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D.
  
  
  
    text: -mš-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22912)