Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Ukončenie doplňujúceho pedagogického štúdia
 
    Dňa 27. augusta 2020 zavŕšilo záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác, šesť študentov externé dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktoré garantovala vedúca katedry spoločenských vied a jazykov doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.

    DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a so zameraním na výpočtovú techniku a DPŠ na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov so strojárskym zameraním, organizovalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v zmysle akreditovaných programov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Záverečné skúšky preverili spôsobilosti adeptov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov.

    Vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti odovzdal úspešným absolventom dňa 28. augusta 2020, prorektor pre vzdelávanie AOS plk. Ing. Aurel Sabó, PhD., za prítomnosti predsedu skúšobnej komisie PhDr. Miroslava Kmošenu, PhD. a riaditeľa centra vzdelávania plk. Ing. Jozefa Wesselényiho, Ph.D.
  
  
  
    text: -mš-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99435)