Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 30. 07. 2021        
 Hlavná stránka


Obhajoba dizertačnej práce


    Dňa 7. októbra 2020 sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Sieň vedeckej rady, uskutočnia verejné obhajoby dizertačných prác doktorandov: v študijnom odbore Obrana a vojenstvo, v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu:

o 8:00 h
Ing. Petra POLJAKOVIČA
na tému
„Geografické aspekty imigrácie v európskom priestore a ich možný dopad na národnú a medzinárodnú bezpečnosť“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 301 a uložený v študovni.

o 10:00 h
Ing. Martina MARCHEVKU
na tému
„Zabezpečenie výšky a rozloženia zásob v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v krízových situáciách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 303 a uložený v študovni.

o 13:00 h
Mgr. Lenky PALAŠČÁKOVEJ
na tému
„Právne aspekty realizácie bojových športov a umení v rámci zručností sebaobrany príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 300 a uložený v študovni.

o 15:00 h
Ing. Milana HANKA
na tému
„Predikcia vývoja vybraných strategických faktorov operačného prostredia“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 302 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Slávnostná promócia študentov 9. 7. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. júla 2021   (6005)