Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021
Obhajoba dizertačnej práce


    Dňa 14. júla 2020 od 09,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, konferenčná miestnosť, uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda: :

PhDr. Petra ROZEMBERGA
v študijnom odbore Obrana a vojenstvo,
v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu
na tému
„Súkromné vojenské spoločnosti a prognóza ich použitia
v moderných ozbrojených konfliktoch 21. storočia a v postkonfliktnom prostredí“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 297 a uložený v študovni.


    Dňa 14. júla 2020 od 10,00 h sa na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, sieň vedeckej rady, uskutoční verejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda: :

Ing. Petra ROHAĽA
v študijnom odbore Obrana a vojenstvo,
v študijnom programe Výzbroj a technika ozbrojených síl
na tému
„Adaptívne spracovanie rádiolokačných dát v dátovom procesore“

Autoreferát dizertačnej práce je uložený a zaevidovaný v Akademickej knižnici AOS pod signatúrou DrDIZ/AUT 298 a uložený v študovni.


gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Virtuálny DOD
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. januára 2021   (86920)