Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Workshop - Úvod do taktického plánovania
 
    Na základe záverov potrieb z Výročného hodnotenia (Annual review) Programu skvalitňovania obranného vzdelávania DEEP, zorganizovalo Oddelenie medzinárodných kurzov Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika (AOS) workshop na tému „Úvod do taktického plánovania“. Ako ukazujú posledné skúsenosti, postupy taktického, operačného a strategického plánovania zohrávajú zásadnú úlohu pre partnerov pri dosahovaní interoperability s jednotkami NATO.

    V rámci programu DEEP, AOS dlhodobo podporuje a pomáha ukrajinskej strane v oblasti vzdelávania. Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov (OddMK) zrealizovali v posledných rokoch v Ľvove a Charkove krátkodobé mobilné kurzy zamerané na taktické plánovanie a ukrajinskí dôstojníci sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa koná na pôde AOS. Vzhľadom na šírenie ochorenia Covid 19 a tým aj menej možností cestovať a navštevovať naše kurzy v tomto roku, OddMK vyhovelo veľkému záujmu zo strany ukrajinských vojenských inštitútov a univerzít zorganizovať online workshop o postupoch plánovania na taktickej úrovni.

    Workshopu, ktorý sa konal od 30. novembra do 3. decembra 2020 sa zúčastnilo 22 príslušníkov Ozbrojených síl Ukrajiny v hodnosti nadporučík až plukovník. Tento workshop bol určený hlavne pre akademických pracovníkov (inštruktorov), ktorí počas jeho priebehu postupne prechádzali jednotlivé kroky taktického plánovania podľa APP-28. Celý proces im objasňovali inštruktori OddMK, pplk. Roman Kráľ, mjr. René Hečko a kpt. Ján Sedliak. Po prednáškach nasledovala diskusia s cieľom utvrdiť si získané vedomosti. Workshop bol vedený výlučne v anglickom jazyku bez tlmočníkov. Účastníci vojenských univerzít a inštitútov zo Žitomíru, Odesy, Kyjeva, Ľvova a Charkova vyjadrili vďačnosť za usporiadanie takéhoto seminára.
  
  
  
    text, foto: Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8259)