Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Týždeň vedy v AOS
 
    Pod mottom „Veda má mnoho podôb“ sa konal v Akadémii ozbrojených síl on-line Týždeň vedy od 9. - 13. 11. 2020. Jej jednotlivé katedry a pracoviská sa na webovej stránke školy prezentovali aktuálnymi projektami a vedeckými úlohami, ktoré okrem jednotlivcov - vedcov, učiteľov riešia najmä odborné tímy a riešiteľské kolektívy. Čo je dôležité - sú v nich zapojení aj študenti. Jednotlivé katedry a pracoviská sa v Týždni vedy prezentovali nasledovne:

    Katedra strojárstva zaradila do Týždňa vedy projekt prof. Ing. Petra Droppu, PhD. zameraný na „Aspekty študentskej vedeckej práce na katedre“, v ktorom sa prostredníctvom grafov, tabuliek, meraní, výpočtov a analýz približujú teoretické a experimentálne metódy vedeckého bádania.

    Katedra informatiky predstavila projekty, ktoré realizuje v oblastiach NEC a FNM (Network Enabled Capability, Federated Mission Nerworking), v informačnej a kybernetickej bezpečnosti a obrany, projekty riešené v rámci kontraktov vedy a výskumu a štúdií realizovateľnosti.

    Katedra elektroniky vyčlenila do prezentácie odborné zameranie a vedecké okruhy, ktoré v projektoch a diplomových prácach študentov (jednej bakalárskej) rieši tímovo i individuálne, a to v grafickom, výpočtovom a obrazovom prevedení. Predstavila predmety a infraštruktúru ako základ pre rozvoj vedy a výskumu.

    Katedra bezpečnosti a obrany prezentovala projekt riešiteľského kolektívu, ktorý vedie prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. Názov projektu: „Spôsob boja s extrémizmom v OS SR“.

    Katedra logistického zabezpečenia v projekte „Modernizácia pohotovostnej dávky potravín pre príslušníkov OS SR“ predstavila výsledky práce riešiteľského kolektívu, zloženého z interných i externých odborníkov, ktorý vedie doc. Ing. Stanislav Morong, PhD. Jedna z kapitol výskumu porovnáva v projekte energetickú a nutričnú hodnotou potravín vybratých armád v operáciách MKM a NKM.

    Katedra spoločenských vied a jazykov uviedla projekty riešiteľského kolektívu katedry vedeného doc. PhDr. Máriou Petrufovou, PhD. pod názvom „Vzdelávanie a rozvoj veliteľov v podmienkach OS SR“ a „Rozvoj vodcovských – líderských kompetencií profesionálnych vojakov“. Predstavila projekt riešiteľky Mgr. Evy Révayovej „Analýza jazykového vzdelávania s cieľom zefektívnenia výučby jazykov v podmienkach AOS“.

    Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia sa zamerala na skončený projekt „Prostriedky delostreleckého prieskumu“ riešiteľského kolektívu doc. Ing. Jaroslava Varechu, CSc. a ďalšie aktuálne riešené projekty, v ktorých sú zapojení študenti v rámci ŠVOČ. Títo v praxi overujú riešené úlohy vo VC Lešť, VTSÚ Záhorie.

    Simulačné centrum predstavilo on-line virtuálnu simuláciu, rekonfigurovateľné simulátory, team-leader simulátory, strelecké simulátory (PT-95/MIL), virtuálnu strelnicu STING, simulátor pre streľbu BVP TEST-2.

    Akademická knižnica pripravila výstavu odbornej zahraničnej literatúry spoločnosti SLOVART G.T.G. – on line a ponúkla GALE - Academic One File doktrínu, sprístupnenú v rámci projektu Národná licencia EIZ (SNK) a tiež licencované databázy, prístupné v AOS (okrem GALE, SpringerLink).

    Týždeň vedy manažovalo Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov AOS prvý raz v on-line podobe, najmä pre študentov v dištančnom vzdelávaní, a to kvôli opatreniam vyplývajúcim z pandémie COVID-19.
  
Prezentácie katedier a pracovísk   text: -hg-    
plagát: -rk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7918)