Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Sústredený poľný výcvik kadetov 3. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
 
    V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) vykonali kadeti 3. ročníka v dňoch 13. - 24. 7. 2020 Sústredený poľný výcvik (SPV) vo VVP Kamenica nad Cirochou.

    Uvedeného výcviku sa zúčastnilo 59 kadetov pod velením zástupcu veliteľa školských jednotiek mjr. Kristiána Szuperáka. O materiálno technické zabezpečenie a „komfort“ cvičiacich sa starala vedúca staršia pomocníčka nrtm. Monika Miškovičová. Odbornú a metodickú pomoc SPV zabezpečovali príslušníci 21. mpr z Trebišova pod velením kpt. Karola Kovalčíka, ktorí svojimi praktickými skúsenosťami veľkou mierou prispeli ku kvalite výcviku, vykonávaného v reálnych bojových a taktických podmienkach s podporou bojových vozidiel pechoty BVP-1. Počas celého výcviku kadetov boli prítomní aj príslušníci z Centra výcviku Lešť pod velením mjr. Mariana Rozima, ktorí pomocou svojich technických prostriedkov MILES 2000 denne monitorovali a vyhodnocovali výcvik, čím prispeli k odstraňovaniu nedostatkov a ku skvalitneniu činnosti jednotlivca a jednotiek v ich bojových zručnostiach.

    Neoddeliteľnou súčasťou výcviku bolo aj zdravotnícke zabezpečenie, pre ktoré platí „čím menej práce, tým lepšie“. Nesmieme zabudnúť aj na duchovný život všetkých vojakov, ktorý zabezpečoval a svojou prítomnosťou podporil dekan farnosti kpt. Tomáš Huďa.

    Základnými kľúčovými úlohami SPV bolo získať potrebné schopnosti a spôsobilosti na riadenie malých taktických jednotiek (čata, družstvo) v poľných podmienkach. Prostredníctvom rotácie kadetov vo veliteľských funkciách pri vedení defenzívnych a ofenzívnych aktivít naučiť sa metodicky správne veliť podriadeným jednotkám v zamestnaniach zo streleckej prípravy, ženijnej prípravy a RCHBO.

    Všetci kadeti, ktorí boli určení do funkcie veliteľ čaty alebo veliteľ družstva, sa svojej veliteľskej funkcie zhostili s veľkým entuziazmom, riadili a organizovali svojich podriadených, čím prispievali k plynulému priebehu a k splneniu stanovených úloh SPV.

    Kadeti si po prvýkrát počas cvičenia strelieb precvičili streľbu v ochranných maskách, pričom dosahovali vynikajúce výsledky. Precvičili si aj prípravu vozidiel na prechod kontaminovaným priestorom, následne vykonávanie prvotnej dekontaminácie BVP-1 pomocou odmorovacej súpravy OS-3.

    „Ak by som chcel hodnotiť a pochváliť niektorých jednotlivcov, musel by som napísať zoznam všetkých 59 kadetov. Pri všetkých kadetoch chcem vyzdvihnúť ich ochotu pracovať, časovú disciplínu a snahu zdokonaľovať sa vo veliteľských a riadiacich funkciách a zručnostiach“. uviedol mjr. Szuperák
  
  
    
  
    
  
        Ďalšie fotografie
        Videozáznam
  text Szuperák, foto: -ds-Szuperák     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99269)