Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Sústredený poľný výcvik kadetov 3. ročníka vo VVP Kamenica nad Cirochou
 
    V súlade s Organizačným nariadením rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) vykonali kadeti 3. ročníka v dňoch 13. - 24. 7. 2020 Sústredený poľný výcvik (SPV) vo VVP Kamenica nad Cirochou.

    Uvedeného výcviku sa zúčastnilo 59 kadetov pod velením zástupcu veliteľa školských jednotiek mjr. Kristiána Szuperáka. O materiálno technické zabezpečenie a „komfort“ cvičiacich sa starala vedúca staršia pomocníčka nrtm. Monika Miškovičová. Odbornú a metodickú pomoc SPV zabezpečovali príslušníci 21. mpr z Trebišova pod velením kpt. Karola Kovalčíka, ktorí svojimi praktickými skúsenosťami veľkou mierou prispeli ku kvalite výcviku, vykonávaného v reálnych bojových a taktických podmienkach s podporou bojových vozidiel pechoty BVP-1. Počas celého výcviku kadetov boli prítomní aj príslušníci z Centra výcviku Lešť pod velením mjr. Mariana Rozima, ktorí pomocou svojich technických prostriedkov MILES 2000 denne monitorovali a vyhodnocovali výcvik, čím prispeli k odstraňovaniu nedostatkov a ku skvalitneniu činnosti jednotlivca a jednotiek v ich bojových zručnostiach.

    Neoddeliteľnou súčasťou výcviku bolo aj zdravotnícke zabezpečenie, pre ktoré platí „čím menej práce, tým lepšie“. Nesmieme zabudnúť aj na duchovný život všetkých vojakov, ktorý zabezpečoval a svojou prítomnosťou podporil dekan farnosti kpt. Tomáš Huďa.

    Základnými kľúčovými úlohami SPV bolo získať potrebné schopnosti a spôsobilosti na riadenie malých taktických jednotiek (čata, družstvo) v poľných podmienkach. Prostredníctvom rotácie kadetov vo veliteľských funkciách pri vedení defenzívnych a ofenzívnych aktivít naučiť sa metodicky správne veliť podriadeným jednotkám v zamestnaniach zo streleckej prípravy, ženijnej prípravy a RCHBO.

    Všetci kadeti, ktorí boli určení do funkcie veliteľ čaty alebo veliteľ družstva, sa svojej veliteľskej funkcie zhostili s veľkým entuziazmom, riadili a organizovali svojich podriadených, čím prispievali k plynulému priebehu a k splneniu stanovených úloh SPV.

    Kadeti si po prvýkrát počas cvičenia strelieb precvičili streľbu v ochranných maskách, pričom dosahovali vynikajúce výsledky. Precvičili si aj prípravu vozidiel na prechod kontaminovaným priestorom, následne vykonávanie prvotnej dekontaminácie BVP-1 pomocou odmorovacej súpravy OS-3.

    „Ak by som chcel hodnotiť a pochváliť niektorých jednotlivcov, musel by som napísať zoznam všetkých 59 kadetov. Pri všetkých kadetoch chcem vyzdvihnúť ich ochotu pracovať, časovú disciplínu a snahu zdokonaľovať sa vo veliteľských a riadiacich funkciách a zručnostiach“. uviedol mjr. Szuperák
  
  
    
  
    
  
        Ďalšie fotografie
        Videozáznam
  text Szuperák, foto: -ds-Szuperák     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22394)