Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

76. výročie SNP
 
    Pod zaštitou mesta Liptovský Mikuláš a Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) sa 28. augusta 2020 uskutočnili pietne akty kladenia vencov k pomníkom padlých hrdinov 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania (SNP), a to na Námestí osloboditeľov a na vojenskom cintoríne na Háji Nicovô. Za Akadémiu ozbrojených síl sa pietnych aktov zúčastnila delegácia vedená prorektorom pre vedu prof. Marcelom Harakaľom, (pplk. Martin Chovanec a npor. Martin Bartoš).

    Na Námestí osloboditeľov sa prítomným priamym účastníkom povstania, príslušníkom spoločenských organizácií, občanom mesta prihovoril primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, ktorý uviedol, že našou povinnosťou je podávať pravdivý pohľad na SNP a Ján Martinko, predseda Oblastného výboru SZPB Liptovský Mikuláš, ktorý zdôraznil citát Novomeského, že Povstanie sa organizovalo pre slobodu, demokraciu a štátnosť. Pietneho aktu kladenia vencov sa zúčastnil i 98-ročný účastník SNP - genmjr. Ján Iľanovský.
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22685)