Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

30. výročie Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti,
spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl
 
    Tento rok uplynulo 30 rokov od vzniku Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES), ktorá sa v roku 1990 vyčlenila v štruktúre Zväzu slovenských vedecko - technických spoločností (ZSVTS). Už 5. septembra 1990 sa vyformovala Pobočka SES na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši z jej vedecko-pedagogického zboru a zaregistrovala sa v novej SES.

    30 rokov plodnej existencie si mikulášska pobočka pripomenula 23. septembra 2020 na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnili ako hostia predseda SES Ing. Ján Tuška a predseda Pobočky SES pri Výskumnom ústave spojov z Banskej Bystrice Ing. Pavol Solivajs.

    Prácu pobočky na zasadnutí bilancoval jej predseda prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., ktorý ocenil aktivity členov SES, zamerané hlavne na prácu s mladými ľuďmi, študentami, vedeckými silami, aktívnymi učiteľmi a odbornými pracovníkmi z oblasti elektrotechniky, elektroniky, komunikačnej a informačnej techniky. V tejto súvislosti poukázal na dlhoročnú spoluprácu pobočky SES s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a na spoluprácu s Inštitútom Aurela Stodolu. Konštatoval, že spolupráca sa nesie v znamení sponzoringu a spoločnej organizácie vedeckých podujatí, a to konferencií, seminárov, workshopov, školení, kurzov a ďalších odborných podujatí aj s medzinárodnou účasťou. Ďalej uviedol, že pobočka vykonáva lektorskú, poradenskú, konzultačnú a expertíznu činnosť, do jej portfólia patrí aj publikačná, vydavateľská a výstavná činnosť.

    Na Akadémii ozbrojených síl pobočka SES každoročne podporuje študentskú vedeckú konferenciu, odborný seminár "Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách", pomáha pri kurzoch a školeniach k odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych technikov, spoluorganizuje medzinárodné vedecké konferencie KIT (Komunikačné a informačné technológie) a New Trends in Signal Processing. Pomáha rozvíjať individuálne a skupinové záujmy svojich členov (z radov učiteľov a študentov elektrotechnických odborností) v oblasti elektrotechniky a v súvisiacich odboroch. V priebehu svojej existencie podporila v akadémii asi dve desiatky významných, viac ročníkov sa konajúcich, vedeckých odborných aktivít.

    Na tomto zasadnutí bolo udelených viacero pamätných listov a ocenení SES, medzi ocenenými bol aj rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Predseda mikulášskej pobočky prof. Dušan Repčík bol odmenený zlatou medailou ZSVTS, na návrh SES.
  
  
    text: Ing. Emil Vido, -hg-    
foto: doc. Ing. Martin Marko, CSc.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8041)