Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch fašizmu v súčasnosti
 
    29. januára 2020 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 1. okrúhly stôl na tému „Radikalizmus a extrémizmus - ideový základ neofašizmu na Slovensku v 21. storočí.“ Organizátorom prvého okrúhleho stola bol Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Podujatia sa zúčastnilo 15 pozvaných odborníkov, zaoberajúcich sa danou problematikou a členovia SZPB. Jeho cieľom bola výmena poznatkov a skúseností z prejavov fašizmu na Slovensku v súčasnosti.

    Účastníci položili dôraz na stručnú analýzu a popis radikalizmu a extrémizmu na Slovensku ako ideového základu neofašizmu v súčasnosti. Zároveň poukázali na historické súvislosti týchto prejavov, platných aj v dnešnej dobe.

    Na rokovaní vystúpili doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc., PhDr. Stanislav Mičev, PhD., mjr. PhDr. Pavel Czirák, PhD. a JUDr. Tomáš Martaus. „Kritická diskusia k vystúpeniam mala za cieľ zjednotiť pohľad na definovanie pojmov radikalizmus, extrémizmus a najmä fašizmus, analýzou genézy ich vývoja a presným vymedzením základných charakteristických čŕt (znakov)“, konštatoval doc. Matis, prezentujúci hlavný referát podujatia.

    Rokovanie pozdravil rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý vyzdvihol úsilie SZPB riešiť problematiku radikalizmu, extrémizmu a fašizmu so zameraním na historické súvislosti a vzťahy medzi nimi. Vyslovil potrebu hľadania prostriedkov na potlačenie (eliminovanie) negatívnych vplyvov na mladých ľudí a ich formovanie k pozitívnym hodnotám spoločnosti.

    Z rokovania bude vydaný elektronický zborník, ktorý bude rozoslaný do organizácii SZPB a bude verejne prístupný na stránke SZPB.
  
  
  
    text: Doc. Dr. Jozef Matis, CSc.    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22689)