Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

15. ročník medzinárodnej konferencie
    New Trends in Signal Processing 2020
 
    Vzhľadom na rešpektovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vyplývajúcich z pandémie COVID-19, sa 15. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2020“ (NTSP) konal on-line, a to v plánovanom termíne 14. - 16. októbra 2020. Organizátorom podujatia bola tradične Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka Liptovský Mikuláš, ktorá si v tomto roku pripomenula 30 rokov svojej existencie. Hlavnými reklamnými partnermi konferencie NTSP 2020 boli firmy Aliter Technologies, HTEST a ERA.

    Konferencia sa konala za účasti viac ako 50 domácich a zahraničných odborníkov, študentov a doktorandov z vysokých škôl, elektrotechnického priemyslu a firiem s elektronickým a elektrotechnickým zameraním. Najnovšie výsledky výskumu a vývoja z oblasti spracovania signálov prezentovali on-line účastníci v 4 odborných sekciách:
       - Analógové a číslicové spracovanie signálov,
       - Aplikovaná elektronika,
       - Komunikačné a informačné systémy,
       - Spracovanie signálov vo vojenských aplikáciách,
v ktorých odznelo 28 príspevkov. AOS sa do konferencie zapojila 7 pôvodnými článkami, na ktorých pracovali tímy jej učiteľov: kpt. Ing. Stanislava Gažovová, PhD., doc. RNDr. František Nebus, PhD., mjr. Ing. Jozef Perďoch, pplk. doc. Michal Turčaník, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, CSc., mjr. Ing. Miroslav Matejček, PhD., doc. Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., Ing. Ľubomír Scholtz, PhD., Ing. Peter Rohal, PhD., doc. Ing. Zdeněk Matoušek, CSc, Ing. Radoslav Forgáč, PhD. a Ing. Miloš Očkay, PhD.

    Prof. Ing. Ján Kurty, PhD., predseda programového výboru konferencie a vedúci Katedry elektroniky AOS otvoril toto podujatie a uviedol, že verí, že jeho realizácia aj on-line formou splní svoj cieľ, vyvolá odbornú on-line diskusiu a predstaví aktuálny výskum a projekty odborníkov a mladých doktorandov. Zároveň poďakoval Československej sekcii IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) za technický sponzoring a reklamným partnerom za ich podporu.

    Na konferencii sa už druhým ročníkom udeľuje cena za najlepší publikovaný článok študentovi doktorandského štúdia. Tentokrát cenu „The NTSP 2020 Ph.D. Student Prize“ získal Ing. Ján Tomlain (ČVUT Praha) za príspevok s názvom: Experimental Verification of the Fully-Digital High Voltage FPGA-Based Diagnostic Equipment.

    Z konferencie NTSP 2020 bol vydaný elektronický zborník príspevkov. Jednotlivé príspevky budú odoslané do publikačnej a citačnej databázy IEEE Xplore.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8348)