Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020
 
    11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2020“ sa konal 23. októbra v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Jej organizátorom bola katedra bezpečnosti a obrany.

     „Cieľom konferencie je zhodnotiť stav vývoja národnej a medzinárodnej bezpečnosti a naznačiť aspekty jej smerovania“, uviedol prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., vedúci katedry a dodal, že prvýkrát vo svojej existencii sa konferencia koná on-line formou, a to z dôvodu pandémie Covid-19.

    Na konferenciu sa prihlásilo 40 účastníkov z ČR, Maďarska, Poľska, Slovenska, okrem odborníkov z vysokých škôl a univerzít sa v jej programe tradične prezentovali aj študenti doktorandského štúdia so svojimi projektami. Konala sa v 2 blokoch, ktoré sa orientovali na aktuálne otázky vývoja bezpečnostného prostredia a bezpečnostnú teóriu. Bloky moderovali doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. a doc. Ing. Peter Spilý, PhD. On-line s využitím MS Teams v nich odznelo 11 časovo limitovaných prezentácií a pestrá diskusia. Všetky príspevky (aj nezdieľané) budú obsiahnuté v e-zborníku.

    Rokovanie konferencie pozdravil prorektor pre vzdelávanie AOS plk. Ing. Aurel Sabó, PhD., ktorý uviedol, že hoci sa táto medzinárodná aktivita koná v čase „núdzového stavu“ vo virtuálnom prostredí, zdieľa dôležité názory v kontextoch aktuálnych tematických okruhov.

     Tieto okruhy boli zamerané na medzinárodné vzťahy a formovanie bezpečnostného globálneho prostredia, národnú bezpečnosť, súčasné smerovanie bezpečnostnej vedy, miesto a úlohy ozbrojených síl pri predchádzaní a riešení konfliktov a na požiadavky na spôsobilosti ozbrojených síl.

     Z Akadémie ozbrojených síl sa na konferencii prezentovali okrem učiteľov, študentov katedry bezpečnosti a obrany aj odborníci z katedier vojenskej taktiky a operačného umenia a logistického zabezpečenia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie -ds-   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7933)