Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka


Návšteva nového ministra obrany v AOS
 
    Dňa 8. 4. 2020 navštívil Akadémiu ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši nový minister obrany SR Jaroslav Naď, sprevádzal ho náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko. Na pôde akadémie privítal ministra a náčelníka GŠ OS SR jej rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Podrobnejšie rozobral opatrenia v areáli školy na zastavenie šírenia COVID-19 a informoval ministra o vytvorení a prevádzke karanténnho centra, ktorého chod od začiatku (od 25. marca) zabezpečujú profesionálni vojaci AOS, a to v súlade s dokumentami Hlavného hygienika SR a v koordinácii s krízovými štábmi MO a MV SR.

    Rektor AOS ďalej informoval ministra o zabezpečení plnenia úloh v oblasti vzdelávania a výcviku. V tejto súvislosti uviedol, že výučba všetkých študentov vysokoškolského štúdia prebieha dištančne formou elektronickej komunikácie (systém MOODLE, balík Microsoft Office – TEAMS, WEBEX, jistsi.org, MESSENGER – videoprednášky), ktorej ukážku predstavila ministrovi katedra informatiky.

    Minister s náčelníkom GŠ OS SR si v AOS prezreli aj odborné pracovisko výcviku riadiacich letovej prevádzky v simulačnom centre akadémie, ktoré poskytuje certifikované vzdelávanie v tejto oblasti.

    V závere návštevy AOS ocenil minister prístup a profesionalitu vojakov a zamestnancov akadémie k plneniu úloh vyplývajúcich z opatrení na zastavenie šírenia COVID -19.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6056)