Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021"DEEP Ukraine"
 
    Plánované stretnutia zástupcov NATO, veliteľov a predstaviteľov ukrajinských vojenských škôl z Ľvova, Charkova, Odesy, Kyjeva a Zhytomyru, v rámci ročného vyhodnotenia (Annual review) Programu skvalitňovania obranného vzdelávania DEEP Ukraine (Defence Education Enhancement Programme) sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 konali tohto roku on-line formou.

    Z celkového počtu série deviatich stretnutí sa na dvoch z nich zúčastnili aj zástupcovia AOS - riaditeľ centra vzdelávania plk. Jozef Wesselényi a náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Roman Kráľ. Stretnutie s predstaviteľmi Leteckej Univerzity v Charkove sa konalo 15. 5. 2020 a s predstaviteľmi Tankového Inštitútu v Charkove sa vo virtuálnej miestnosti stretli 19. 5. 2020.

    AOS dlhodobo podporuje a pomáha ukrajinskej strane v oblasti vzdelávania. Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov vykonali v Ľvove a Charkove mobilné krátkodobé kurzy MDMP a ukrajinskí dôstojníci sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa koná na pôde AOS.

    Na oboch stretnutiach bola vyjadrená obojstranná spokojnosť z doterajšej spolupráce a ochota v nej naďalej pokračovať ako pri podpore a poradenstve v oblasti MDMP a zároveň aj pri rozvoji ich personálu.
  

 
  
Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99406)