Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

"DEEP Ukraine"
 
    Plánované stretnutia zástupcov NATO, veliteľov a predstaviteľov ukrajinských vojenských škôl z Ľvova, Charkova, Odesy, Kyjeva a Zhytomyru, v rámci ročného vyhodnotenia (Annual review) Programu skvalitňovania obranného vzdelávania DEEP Ukraine (Defence Education Enhancement Programme) sa kvôli hrozbe z ochorenia Covid -19 konali tohto roku on-line formou.

    Z celkového počtu série deviatich stretnutí sa na dvoch z nich zúčastnili aj zástupcovia AOS - riaditeľ centra vzdelávania plk. Jozef Wesselényi a náčelník oddelenia medzinárodných kurzov pplk. Roman Kráľ. Stretnutie s predstaviteľmi Leteckej Univerzity v Charkove sa konalo 15. 5. 2020 a s predstaviteľmi Tankového Inštitútu v Charkove sa vo virtuálnej miestnosti stretli 19. 5. 2020.

    AOS dlhodobo podporuje a pomáha ukrajinskej strane v oblasti vzdelávania. Príslušníci oddelenia medzinárodných kurzov vykonali v Ľvove a Charkove mobilné krátkodobé kurzy MDMP a ukrajinskí dôstojníci sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov, ktorý sa koná na pôde AOS.

    Na oboch stretnutiach bola vyjadrená obojstranná spokojnosť z doterajšej spolupráce a ochota v nej naďalej pokračovať ako pri podpore a poradenstve v oblasti MDMP a zároveň aj pri rozvoji ich personálu.
  

 
  
Ing. Zuzana Brestovská    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6392)