Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 25. 05. 2020        
 Hlavná stránka

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    Od 27. 1. 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Zúčastnili sa ho príslušníci členských krajín NATO, OS SR a partnerských krajín z Afganistanu, Azerbajdžanu, Českej republiky, Kolumbie, Maďarska, Pakistanu a Slovenskej republiky, ktorí sú predurčení na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.

    Kurz reflektuje na vojenské požiadavky ohľadom štandardizácie plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni a odzrkadľuje proces na vojensko-strategickej úrovni.

    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť jeho účastníkov s doktrínami a postupmi NATO a pripraviť štábnych dôstojníkov členských a partnerských krajín na proces plánovania operácií NATO. Absolvent kurzu bude schopný pracovať v rámci operačnej plánovacej skupiny na medzinárodnom veliteľstve a spracovávať operačné plány, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie spoločných NATO operácií, čím prispeje k uplatneniu procesov plánovania v praxi. Silná medzinárodná účasť pomohla reálnejšie nasimulovať situácie, na ktoré boli účastníci počas kurzu v dvoch učebných skupinách pripravovaní. Prednášky boli vykonané pre obe skupiny súčasne, avšak cvičenia už boli realizované v jednotlivých syndikátoch po skupinách.

    Hlavný lektor pplk. Jozef Kuchta vyslovil veľkú spokojnosť s úrovňou vedomostí absolventov tohto kurzu a ich zapájanie sa a iniciatívu pri vypracovaní požadovaných výstupov.
  
  
  
    text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020 -
    je ZRUŠENÁ!
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
  

Oznam o konaní
dizertačnej skúšky

 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. mája 2020   (21520)