Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    Od 27. 1. 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Zúčastnili sa ho príslušníci členských krajín NATO, OS SR a partnerských krajín z Afganistanu, Azerbajdžanu, Českej republiky, Kolumbie, Maďarska, Pakistanu a Slovenskej republiky, ktorí sú predurčení na plnenie úloh v národných a medzinárodných operačných veliteľstvách a štáboch.

    Kurz reflektuje na vojenské požiadavky ohľadom štandardizácie plánovania operácií v rámci NATO a zameriava sa na plánovanie operácií na operačnom stupni a odzrkadľuje proces na vojensko-strategickej úrovni.

    Cieľom krátkodobého kurzu bolo oboznámiť jeho účastníkov s doktrínami a postupmi NATO a pripraviť štábnych dôstojníkov členských a partnerských krajín na proces plánovania operácií NATO. Absolvent kurzu bude schopný pracovať v rámci operačnej plánovacej skupiny na medzinárodnom veliteľstve a spracovávať operačné plány, ktoré zahŕňajú všetky relevantné faktory pre efektívne a úspešné vykonanie spoločných NATO operácií, čím prispeje k uplatneniu procesov plánovania v praxi. Silná medzinárodná účasť pomohla reálnejšie nasimulovať situácie, na ktoré boli účastníci počas kurzu v dvoch učebných skupinách pripravovaní. Prednášky boli vykonané pre obe skupiny súčasne, avšak cvičenia už boli realizované v jednotlivých syndikátoch po skupinách.

    Hlavný lektor pplk. Jozef Kuchta vyslovil veľkú spokojnosť s úrovňou vedomostí absolventov tohto kurzu a ich zapájanie sa a iniciatívu pri vypracovaní požadovaných výstupov.
  
  
  
    text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22827)