Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 24. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia
vo fonde akademickej knižnice
 
    Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Poslaním fondu je utváranie podmienok pre podporu a rozvoj umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom dotácií a štipendií na podporu umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, vzdelávacej a výskumnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti knižniciam, múzeám, galériám ale aj umelcom v rôznych programoch a podprogramoch. FPU nepodporuje audiovizuálne diela. Výzva FPU z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc bola príležitosťou pre akademickú knižnicu na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov v roku 2019.

    Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia (FPU) č. 19-514-04069 vo výške 3000,00 Eur a spoluúčasti Akadémie ozbrojených síl v sume 200,00 Eur, mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“.

    Poskytnutá dotácia umožňuje akademickej knižnici nakupovať knihy a časopisy, ktoré sú k dispozícii čitateľom v oddelení beletrie vo voľnom výbere, v študovni prezenčne alebo sú dostupné prostredníctvom on-line katalógu. Postupne pribúdajú do fondu knižnice nielen odborné publikácie zo zahraničia alebo z domáceho prostredia ale aj beletristické a populárno-náučné diela. Ponuka periodík v študovni akademickej knižnice bude rozšírená o predplatné časopisov Fraktál, Literárny týždenník a Príbehy 20. storočia, ktoré sú vydávané s podporou FPU. Všetky publikácie na seba upozorňujú pečiatkou s logom fondu a textom „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Súčasťou projektu je propagácia zakúpených knižných titulov z dotácie FPU na web stránke akademickej knižnice v sekcii Knižné novinky a v sekcii Fond na podporu umenia, odkiaľ je možné vybraný titul si objednať v on-line katalógu.

    Plánovaný prínos realizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojnosti čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice prostredníctvom širšej ponuky doplneného knižničného fondu na podporu ich kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb.

    Pre zlepšenie služieb knižnice je veľmi dôležitá spätná väzba čitateľov vo forme pripomienok a námetov na adresu akaos@aos.sk.
  
  
  
    text, foto: Mgr. Mária Mestická    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. októbra 2020   (116690)