Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Prijatie arm. gen. Martina Dzúra do Klubu generálov SR
Otvorenie výstavy k 100. výročiu narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl sa 10. 9. 2020 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti prijatia armádneho generála Martina Dzúra (1919-1985) do Klubu generálov Slovenskej republiky ako čestného člena. Zároveň bola sprístupnená putovná výstava k storočnici narodenia arm. gen. Martina Dzúra, ktorá je inštalovaná v Sieni cti a slávy v Akadémii ozbrojených síl (AOS).

    Zhromaždenia sa zúčastnili členovia Klubu generálov SR, vedení predsedom genmjr. v. v. Františkom Blanárikom, členovia Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra, príslušníci SZPB, Akadémie ozbrojených síl v čele s jej rektorom doc. Jozefom Putterom, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, rodinní príslušníci armádneho generála Martina Dzúra.

    V prvej časti zhromaždenia sa pripomenula osobnosť Martina Dzúra (nar. v Ploštíne pri Liptovskom Mikuláši) ako bojovníka proti fašizmu, ako príslušníka 1. čs. armádneho zboru, tiež ako budovateľa Československa po vojne, ako ministra národnej obrany, ktorý vytváral podmienky pre rozvoj armády a iniciátora založenia vysokej vojenskej školy (1973) v regióne Liptova, predchodkyne dnešnej Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. „Dnes je akadémia rešpektovanou inštitúciou doma i v zahraničí, je jedným z pilierov výchovy dôstojníkov Ozbrojených síl SR, ktorá do vzdelávania študentov zaraďuje aj poznanie vojenskej histórie, tradícií a symbolov,“ uviedol rektor AOS doc. Jozef Puttera a konštatoval, že arm. gen. Martin Dzúr patrí do rodiny osobností vojenskej histórie, ktorú treba rešpektovať. Predseda Klubu generálov SR genmjr. v .v. Františej Blanárik odovzdal prítomnému synovi Martina Dzúra dekrét o menovaní arm. gen. Martina Dzúra za čestného člena in memoriam Klubu generálov Slovenskej republiky a tiež zástupcom mesta Liptovský Mikuláš a Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra.

    Syn Martina Dzúra ocenil, že Klub generálov SR prijal jeho otca za svojho člena práve na pôde akadémie, ktorú jeho otec zakladal.

    V druhej časti podujatia si prítomní prezreli putovnú výstavu, ktorú v Akadémii ozbrojených síl inštalovalo Občianske združenie arm. gen. M. Dzúra v spolupráci so SZPB a rodinnými príslušníkmi generála. Výstava zahŕňa 10 panelov, ktoré informujú o dobe a v nej zasadenom živote Martina Dzúra, fotoalbumy, listy k storočnici, československé rády a vyznamenania, zahraničné rády a vyznamenania, uniformy.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22374)