Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 21. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Prijatie arm. gen. Martina Dzúra do Klubu generálov SR
Otvorenie výstavy k 100. výročiu narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    V aule Akadémie ozbrojených síl sa 10. 9. 2020 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti prijatia armádneho generála Martina Dzúra (1919-1985) do Klubu generálov Slovenskej republiky ako čestného člena. Zároveň bola sprístupnená putovná výstava k storočnici narodenia arm. gen. Martina Dzúra, ktorá je inštalovaná v Sieni cti a slávy v Akadémii ozbrojených síl (AOS).

    Zhromaždenia sa zúčastnili členovia Klubu generálov SR, vedení predsedom genmjr. v. v. Františkom Blanárikom, členovia Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra, príslušníci SZPB, Akadémie ozbrojených síl v čele s jej rektorom doc. Jozefom Putterom, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič, rodinní príslušníci armádneho generála Martina Dzúra.

    V prvej časti zhromaždenia sa pripomenula osobnosť Martina Dzúra (nar. v Ploštíne pri Liptovskom Mikuláši) ako bojovníka proti fašizmu, ako príslušníka 1. čs. armádneho zboru, tiež ako budovateľa Československa po vojne, ako ministra národnej obrany, ktorý vytváral podmienky pre rozvoj armády a iniciátora založenia vysokej vojenskej školy (1973) v regióne Liptova, predchodkyne dnešnej Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. „Dnes je akadémia rešpektovanou inštitúciou doma i v zahraničí, je jedným z pilierov výchovy dôstojníkov Ozbrojených síl SR, ktorá do vzdelávania študentov zaraďuje aj poznanie vojenskej histórie, tradícií a symbolov,“ uviedol rektor AOS doc. Jozef Puttera a konštatoval, že arm. gen. Martin Dzúr patrí do rodiny osobností vojenskej histórie, ktorú treba rešpektovať. Predseda Klubu generálov SR genmjr. v .v. Františej Blanárik odovzdal prítomnému synovi Martina Dzúra dekrét o menovaní arm. gen. Martina Dzúra za čestného člena in memoriam Klubu generálov Slovenskej republiky a tiež zástupcom mesta Liptovský Mikuláš a Občianskeho združenia arm. gen. Martina Dzúra.

    Syn Martina Dzúra ocenil, že Klub generálov SR prijal jeho otca za svojho člena práve na pôde akadémie, ktorú jeho otec zakladal.

    V druhej časti podujatia si prítomní prezreli putovnú výstavu, ktorú v Akadémii ozbrojených síl inštalovalo Občianske združenie arm. gen. M. Dzúra v spolupráci so SZPB a rodinnými príslušníkmi generála. Výstava zahŕňa 10 panelov, ktoré informujú o dobe a v nej zasadenom živote Martina Dzúra, fotoalbumy, listy k storočnici, československé rády a vyznamenania, zahraničné rády a vyznamenania, uniformy.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. januára 2021   (99258)