Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 26. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Rektor na výstave publikácií v akademickej knižnici
 
    V Týždni slovenských knižníc (2. 3. - 6. 3. 2020) navštívil Akademickú knižnicu (AK) AOS rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Prezrel si výstavu nových publikácií zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia (FPU).

    V roku 2019 bol podprogram Akvizícia knižníc FPU príležitosťou pre AK na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov na zakúpenie kníh a časopisov. Tieto sú čitateľom AK dostupné prostredníctvom on-line katalógu AK a sú k dispozícii vo voľnom výbere v oddelení beletrie alebo v študovni. Publikácie na seba upozorňujú pečiatkou a logom FPU s textom „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

    Rektor pri návšteve AK konštatoval, že nové publikácie a časopisy sú prínosom k skvalitneniu ponuky knižničného fondu a k spokojnosti jej čitateľov a používateľov knižnično-informačných služieb.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. októbra 2020   (123081)