Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021



Rektor na výstave publikácií v akademickej knižnici
 
    V Týždni slovenských knižníc (2. 3. - 6. 3. 2020) navštívil Akademickú knižnicu (AK) AOS rektor akadémie doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Prezrel si výstavu nových publikácií zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia (FPU).

    V roku 2019 bol podprogram Akvizícia knižníc FPU príležitosťou pre AK na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov na zakúpenie kníh a časopisov. Tieto sú čitateľom AK dostupné prostredníctvom on-line katalógu AK a sú k dispozícii vo voľnom výbere v oddelení beletrie alebo v študovni. Publikácie na seba upozorňujú pečiatkou a logom FPU s textom „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.

    Rektor pri návšteve AK konštatoval, že nové publikácie a časopisy sú prínosom k skvalitneniu ponuky knižničného fondu a k spokojnosti jej čitateľov a používateľov knižnično-informačných služieb.
  
  
    text, foto: -hg-    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Virtuálny DOD
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. januára 2021   (87032)