Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Začal sa v poradí 23. DKAVŠ
 
    Dňa 3. augusta 2020 bol v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) slávnostne otvorený mimoriadny 23. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý je z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 určený pre zdravotnícky personál.
    Do skráteného DKAVŠ, ktorého cieľom je poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán nastúpilo 15 absolventov civilných vysokých škôl.
    Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú podieľať prevažne príslušníci centra vzdelávania a katedier AOS.
    Po 4 týždňoch všeobecnej vojenskej prípravy a po úspešnom splnení všetkých podmienok v súlade s programom kurzu, budú jeho absolventi vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti.

Text: kpt. Bc. Ing. Marek KONEČNÝ

  
  
    
  
    
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22491)