Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Začal sa 24. základný veliteľsko-štábny kurz
 
    Dňa 23. septembra 2019 nastúpilo do 24. základného veliteľsko-štábneho kurzu organizovaného centrom vzdelávania 32 profesionálnych vojakov.

    Program kurzu je zameraný na výkon manažérskych funkcií, získanie vedomostí potrebných pre výkon veliteľských a štábnych funkcií, bezpečnostné prostredie štátu, charakteristiku a vývoj vojenského umenia, prístupy k vojenským operáciám v súčasnosti a spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a na oblasť vojenskej logistiky.

    Pre získanie praktických skúseností a pochopenie úlohy veliteľov, štábov a jednotiek v procese riadenia a vykonávania operácie na taktickej úrovni velenia a riadenia je súčasťou programu kurzu aj účasť na cvičení Slovak Shield 2019.

    Na vzdelávaní dôstojníkov sa bude podieľať vedecko-pedagogický zbor akadémie a odborníci OS SR a MO SR.

    Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci odborné predpoklady na hodnosť major.
  text: mjr. Mgr. Miloslav Mlynár    
foto: -ds-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87572)