Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 11. 2019        
 Hlavná stránka


Delostrelci začali akademický rok bojovo
 
    V dňoch 2. až 6. septembra 2019 vykonali kadeti 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS) študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, odbornosť G-20 (delostrelectvo), praktické zamestnanie v priestoroch VTSÚ Záhorie.

    Zamestnanie lektorsky viedli doc. Ing. Ivan Majchút, PhD., mjr. Ing. Miroslav Mušinka, kpt. Ing. Milan Turaj a vedúci Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., ktorý uviedol: „Kadeti boli rozdelení do niekoľkých skupín, v priebehu týždňového praktického zamestnania sa vystriedali na viacerých pracoviskách a stanovištiach a postupne naplňovali základný cieľ tejto aktivity, ktorý spočíval v získaní nových vedomostí a praktických skúseností pri príprave a vedení prieskumu, príprave a vedení paľby mínometmi“.

    V rámci predmetu Odborná príprava delostrelectva, sa kadeti zúčastnili na bojových streľbách špecialistov bojovej podpory špeciálnych síl zo 60 mm mínometov. Ako budúci dôstojníci delostrelectva, boli zaradení do obsluhy mínometu a plnili palebné úlohy s podporou príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia. Prešli svoj „krst ohňom“ a vystrelili si svoju prvú ranu. Zoznámili sa tiež s činnosťou skupiny ostreľovačov, JTAC-kov a mínometníkov, čím získali skúsenosti z prípravy, riadenia a koordinácie paľby, a to aj s využitím bezpilotných prostriedkov prieskumu.

    Kadeti mali možnosť vyskúšať si vedenie paľby z ostreľovacej pušky či tarasnice a ocenili najmä možnosť účasti na bojovej ostrej streľbe, pretože získali skúsenosti z práce vo vojenskom tíme.
  
  
  
    text: -jv-    
foto: mjr. Ing. M. Mušinka, kpt. Ing. M. Turaj, voj. Bc. F. Paraj    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
     20. - 21. 11. 2019
     Predvianočná predajná výstava kníh
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. novembra 2019   (27229)