Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Delostrelci začali akademický rok bojovo
 
    V dňoch 2. až 6. septembra 2019 vykonali kadeti 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl (AOS) študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, odbornosť G-20 (delostrelectvo), praktické zamestnanie v priestoroch VTSÚ Záhorie.

    Zamestnanie lektorsky viedli doc. Ing. Ivan Majchút, PhD., mjr. Ing. Miroslav Mušinka, kpt. Ing. Milan Turaj a vedúci Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., ktorý uviedol: „Kadeti boli rozdelení do niekoľkých skupín, v priebehu týždňového praktického zamestnania sa vystriedali na viacerých pracoviskách a stanovištiach a postupne naplňovali základný cieľ tejto aktivity, ktorý spočíval v získaní nových vedomostí a praktických skúseností pri príprave a vedení prieskumu, príprave a vedení paľby mínometmi“.

    V rámci predmetu Odborná príprava delostrelectva, sa kadeti zúčastnili na bojových streľbách špecialistov bojovej podpory špeciálnych síl zo 60 mm mínometov. Ako budúci dôstojníci delostrelectva, boli zaradení do obsluhy mínometu a plnili palebné úlohy s podporou príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia. Prešli svoj „krst ohňom“ a vystrelili si svoju prvú ranu. Zoznámili sa tiež s činnosťou skupiny ostreľovačov, JTAC-kov a mínometníkov, čím získali skúsenosti z prípravy, riadenia a koordinácie paľby, a to aj s využitím bezpilotných prostriedkov prieskumu.

    Kadeti mali možnosť vyskúšať si vedenie paľby z ostreľovacej pušky či tarasnice a ocenili najmä možnosť účasti na bojovej ostrej streľbe, pretože získali skúsenosti z práce vo vojenskom tíme.
  
  
  
    text: -jv-    
foto: mjr. Ing. M. Mušinka, kpt. Ing. M. Turaj, voj. Bc. F. Paraj    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70042)