Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 07. 2019        
 Hlavná stránka

Noví poručíci pre Vzdušné sily OS SR
 
    Dňa 11. júna 2019 sa v Štátom divadle Košice uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie absolventov Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice po ukončení 2. stupňa denného vysokoškolského štúdia.

    Po úspešnom absolvovaní 2-ročného inžinierskeho štúdia a splnení podmienok vojenského programu boli do hodnosti poručík pasovaní: Ing. Jozef Mário Jusko (Riadenie leteckej dopravy - odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Daniel Hilgart (Riadenie leteckej dopravy – odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Rastislav Šulík (Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie dopravného lietadla), Ing. Peter Cudrák (Senzorika a avionické systémy - odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenia lietadla). Pasovanie, položením meča na plece, vykonal prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika plk. Ing. Ľubomír Matta. Novovymenovaní poručíci si v Štátnom divadle prevzali aj diplomy o absolvovaní vojenského programu od veliteľa ročníka leteckých odborností školských jednotiek kpt. Ing. Miroslava Randla. Najlepšie výsledky počas celého inžinierskeho štúdia dosiahli por. Ing. Daniel Hilgart a por. Ing. Jozef Mário Jusko, ktorým bol odovzdaný červený diplom.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov. Okrem rodinných príslušníkov a známych sa promócií zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Ing. Róbert Kleštinec a prvý slovenský kozmonaut plukovník Ing. Ivan Bella.

    Novovymenovaní poručíci boli po promóciách a vyradení vyslaní na svoje nové pracoviská do útvarov Vzdušných síl OS SR, aby plnili požiadavky a úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.

    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši aj naďalej plánuje spoluprácu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vojenskej prípravy personálu leteckých odborností pre potreby Vzdušných síl OS SR.
  
  
  
    text, foto: -ľm-, -mr-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     15. - 31. 7. 2019
   Sústredený poľný výcvik kadetov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Verejný odpočet
za rok 2018
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. júla 2019   (16402)