Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Pohyb vojaka po bojisku
 
    Podľa vojenského programu vykonali kadeti 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl v dňoch 19. – 20. marca 2019 výcvik v oblasti taktickej prípravy na tému „Pohyb vojaka po bojisku“. Cieľom výcviku bolo, aby kadeti 1. ročníka získali základné bojové zručnosti, potrebné na vedenie boja jednak jednotlivca jednak malej skupiny (tímu) v otvorenom priestore a prežitia v ňom. Kadeti cvičili základné pohyby na bojisku (prískoky, plazenie, voľbu miesta), cvičili formácie pohybu družstva a signály (odovzdávané rukou). Zdokonaľovali sa v základných prvkoch vedenia boja, s dôrazom na psychickú odolnosť, fyzickú výkonnosť a disciplínu.

    Výcviku sa zúčastnilo 85 kadetov, cvičili ich inštruktori Školských jednotiek AOS nrtm. Petr Bezouška, nrtm. Ján Knižka, nrtm. Pavol Sekan. Že stanovené úlohy kadeti zvládli, potvrdil aj ďalší inštruktor výcviku rtm. Ján Mrlian, ktorý ocenil najmä zodpovedný prístup kadetov k výcviku a dodal, že jednotlivci a tímy boli priebežne vyhodnocovaní a prípadné nedostatky boli ihneď odstraňované. Riadiaci výcviku kpt. Ing. Michal Frič dodal: „V ďalšom výcviku sa bude nadväzovať na vykonané cvičenie, pričom sa bude zvyšovať náročnosť úloh“.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6214)