Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Topografický výcvik
 
    Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl vykonali v rámci vojenského programu v dňoch 16. - 17. januára 2019 topografickú prípravu na tému „Orientácia a pochod v teréne“.

    Cieľom tejto aktivity bolo precvičiť činnosť družstva v príprave na pochod a v orientácii počas pochodu, ktorý tentokrát predstavoval presun v zimnom zasneženom teréne v okolí obcí Pavčina Lehota, Bodice, Demänová. 52 kadetov plnilo úlohy presunu k stanoveným bodom a súradniciam, následne cvičilo orientáciu podľa mapy a terénnych čiar, určovanie azimutov vzdialeností a časov medzi jednotlivými kontrolnými bodmi. Rozdelení boli do 7 družstiev, veliteľmi družstiev boli samotní cvičiaci kadeti, ktorí riadili presun. Do širokých úloh, ktoré predstavovali praktický topografický výcvik v sťaženom teréne s vysokou snehovou pokrývkou, boli aktívne zapojení všetci cvičiaci.

    „Cieľ výcviku bol splnený aj za pomoci katedry telesnej výchovy a športu, ktorá zapožičala na tento vojenský výcvik snežnice“, uviedol riadiaci cvičenia nrtm. Ján Knižka. Najlepšie výsledky v cvičení dosiahli kadeti voj. Kristián Štímel, voj. Marko Pál a voj. Matej Jung.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87572)