Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Druháci súťažili vo Vyškove
 
    Vojenské výcvikové stredisko vo Vyškove (ČR) realizovalo v dňoch 9. - 13. septembra 2019 vojensko – praktickú súťaž študentov Univerzity obrany Brno. Zmyslom súťaže je rozanalyzovať, pre ktoré profesijné zaradenie sú súťažiaci jednotlivci najviac vhodní v budúcnosti. Súťaže sa zúčastnilo aj 20 vybratých kadetov 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika z Liptovského Mikuláša.

    Počas 5 dní mali možnosť účastníci tejto náročnej súťaže priamo v teréne výcvikovej lokality Vyškov overiť si svoje vedomosti, zručnosti a prakticky využiť nadobudnuté kompetencie a overiť si svoju fyzickú zdatnosť, kondičnú úroveň, psychickú odolnosť a vyvodiť si osobné závery.

    20 slovenských kadetov (v počte 3 kadetky) si naživo v teréne vyskúšalo topografiu, streľbu, prekážkovú dráhu NATO, brodenie vodnou prekážkou, nočný 25 km presun, denný zrýchlený presun v dĺžke 6 km a mnoho iného. Všetko so záťažou nad 20 kilogramov, ktorej súčasťou bola potrebná výbava ako celta, horák, karimatka, spací vak.

    Extrémne daždivé podmienky, psychická a maximálne náročná fyzická záťaž, nedostatok oddychu, spánku a jedla, to všetko viedlo súťažiacich k siahnutiu si až na dno svojich síl. Vzájomné povzbudenia a pomoc však pomohli všetkým dosiahnuť stanovený cieľ a úspešne absolvovať určené úlohy.

    Keďže išlo o súťaž, záverečný deň priniesol vyhlásenie výsledkov a určenie poradia. Z celkového počtu 120 účastníkov a spomedzi dvadsiatich kadetov AOS si najlepšie viedol kadet Tomáš Kriš, ktorý sa v celkovom poradí umiestnil na 40. mieste. „V tejto náročnej súťaži, odohrávajúcej sa v neznámych podmienkach, počas poveternostnej nepriazne, išlo skutočne o úspešný výkon,“ uviedol rtm. Ján Mrlian, inštruktor kadetov zo Školských jednotiek AOS.

    Všetci zúčastnení druháci tak touto súťažou začali akademický rok 2019/2020 poriadne zostra.
  
  
            
  
  
    text: -rs-    
foto: -jm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87597)