Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Delostrelci opäť na Lešti
 
    V dňoch 16. a 17. septembra 2019 sa kadeti 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, špecializácie G-20, voj. 1. st. Veronika Olejníková, František Paraj a Kristián Jurečko zúčastnili bojových školských strelieb raketometného oddielu z Rožňavy. Bojové školské streľby sa uskutočnili v priestoroch VO VP Lešť.

    Základným cieľom aktivity, ktorá bola vykonaná v rámci vojenského programu kadeta, bolo získanie počiatočných skúseností z riešenia otázok riadenia paľby delostreleckých jednotiek. Vzhľadom na to, že išlo o premiérové streľby 122mm raketometov vz. 70/85 Modulár z projektu DELOSYS s novo vyvíjaným automatizovaným systémom velenia a riadenia paľby delostrelectva, mali kadeti možnosť presvedčiť sa, že pri využití automatizovaného systému sa výrazne zníži reakčný čas plnenia palebných úloh.

    „Pri detekcii cieľa, prenose informácii o cieli, výpočte prvkov pre streľbu, koordinácii i samotnom vedení paľby sa s využitím automatizovaného systému velenia a riadenia paľby delostrelectva, zamedzuje zbytočným omylom a nedorozumeniam, ktoré vznikali pri fónickom spôsobe prenosu informácií“, uviedol doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., lektor tejto vzdelávacej aktivity.

    Kadeti mali možnosť získať skúsenosti z uplatňovania postupov pri riadení paľby delostrelectva a používania povelovej techniky pri vedení bojovej činnosti.
  
  
  
    text: -jv-    
foto: -fp-, -vo-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70184)