Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Delostrelci opäť na Lešti
 
    V dňoch 16. a 17. septembra 2019 sa kadeti 4. ročníka Akadémie ozbrojených síl, študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, špecializácie G-20, voj. 1. st. Veronika Olejníková, František Paraj a Kristián Jurečko zúčastnili bojových školských strelieb raketometného oddielu z Rožňavy. Bojové školské streľby sa uskutočnili v priestoroch VO VP Lešť.

    Základným cieľom aktivity, ktorá bola vykonaná v rámci vojenského programu kadeta, bolo získanie počiatočných skúseností z riešenia otázok riadenia paľby delostreleckých jednotiek. Vzhľadom na to, že išlo o premiérové streľby 122mm raketometov vz. 70/85 Modulár z projektu DELOSYS s novo vyvíjaným automatizovaným systémom velenia a riadenia paľby delostrelectva, mali kadeti možnosť presvedčiť sa, že pri využití automatizovaného systému sa výrazne zníži reakčný čas plnenia palebných úloh.

    „Pri detekcii cieľa, prenose informácii o cieli, výpočte prvkov pre streľbu, koordinácii i samotnom vedení paľby sa s využitím automatizovaného systému velenia a riadenia paľby delostrelectva, zamedzuje zbytočným omylom a nedorozumeniam, ktoré vznikali pri fónickom spôsobe prenosu informácií“, uviedol doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., lektor tejto vzdelávacej aktivity.

    Kadeti mali možnosť získať skúsenosti z uplatňovania postupov pri riadení paľby delostrelectva a používania povelovej techniky pri vedení bojovej činnosti.
  
  
  
    text: -jv-    
foto: -fp-, -vo-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6420)