Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 14. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Sústredený poľný výcvik bol aj duchovný...
 
    Každoročne v mesiaci júl vykonávajú kadeti, vojenskí študenti Akadémie ozbrojených síl (AOS) pod vedením svojich veliteľov sústredený poľný výcvik vo výcvikovom priestore Lešť.

    V zmysle Vojenského programu kadeta sa tu zdokonaľujú v základných bojových zručnostiach, získavajú poznatky s praktickým precvičovaním v činnostiach, ktoré budú ako profesionálni vojaci, budúci dôstojníci potrebovať.

    18 dňový sústredený poľný výcvik, dvadsaťštyri hodín denne, 7 dní v týždni, v akomkoľvek počasí je náročný na telesnú kondíciu a psychiku vojaka. Podporu v zvládaní náročných úloh cvičenia kadetom poskytovali aj vojenskí duchovní. Počas cvičení boli medzi vojakmi, v chvíľach oddychu viedli s nimi rozhovory, po cvičení sa s nimi stretávali pri „biblických zamysleniach“, zamýšľali sa nad činmi a postavami Novej a Starej zmluvy. Počas nedieľ realizovali pre kadetov služby Božie v Pliešovciach a v Dačovom Lome. Okrem toho pripravili pre kadetov aj poznávanie histórie, uskutočnili s nimi turistický výstup na Pustý hrad nad Zvolenom a prezreli si námestie SNP v Banskej Bystrici. Pripomenuli si vojakov, ktorí prišli o život pri výkone služby a vykonali sviečkový pochod od pomníka padlých rumunských vojakov v 2. svet. vojne až na Brožkov prameň (3,5 km od základného tábora).

    Poľný výcvik doplnený o duchovné a kultúrne aktivity, ktoré zabezpečili kpt. Viktor Sabo, dekan EPS a kpt. Tomáš Huďa, dekan Ordinariátu OS SR, viedol vojakov k piete a k poznaniu vojenských tradícií v rámci OS SR.
  
            
  
    text, foto: -vs-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. októbra 2019   (6602)