Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Výcvik na Lešti
 
    Sústredený poľný výcvik, ktorý sa konal od 14. 7. - 31. 7. 2019 v CV Lešť, bol určený pre kadetov Akadémie ozbrojených síl (AOS). Zúčastnilo sa ho 93 kadetov 1. a 65 kadetov 2. ročníka, ďalej 13 kadetov Leteckej fakulty TU KE, 17 kadetov Univerzity obrany Brno z Armády ČR s dvomi inštruktormi. Na výcviku sa podieľali aj profesionálni vojaci z 11. mpr. Martin ako inštruktori a 14 kadetov 4. ročníka AOS ako pomocní inštruktori, (ostatní kadeti 4. roč. sa pripravovali na vojenskú prehliadku v súvislosti so 75. výročím SNP).

    „Poľný výcvik bol zameraný na rozvoj základných vševojskových spôsobilostí, ako sú napr. postupy pri útoku či obrane, kadeti absolvovali aj náročné presuny a absolvovali aj nočný výcvik zameraný na prežitie v poli. Výcvik sa sústredil aj na streleckú prípravu a zdokonalenie manipulácie so zbraňou“, uviedol mjr. Ing. Kristian Szuperák, veliteľ sústredeného poľného výcviku.

    Výcvik bol rozdelený na 1. týždeň, v ktorom sa 1. ročník cvičil v streleckej príprave, vykonával streľby podľa nového predpisu Vševojsk. 4-2 (platného od 1. 7. 2019), kadeti 2. ročníka cvičili taktiku „Boj v zastavanom priestore“, ofenzívne a defenzívne aktivity. V druhom týždni sa vymenili a prváci prešli na taktickú prípravu a druháci na streleckú. Mjr. Ing. Kristián Szuperák: „Využili sme ponuku CV Lešť a do výcviku sme zaradili systém MILES 2000 (elektronickú kontrolu bojového nasadenia vojaka), ktorý monitoruje pohyb vojaka po bojisku pomocou GPS systému, zaznamenáva zásahy zbraňou. Systém, založený na laserovej technológii, napomáha pri vyhodnocovaní taktickej činnosti cvičiacej jednotky.“ Mjr. Szuperák konštatoval, že Sústredený poľný výcvik sa konal v súlade s nariadením rektora a prebehol bez zásadných problémov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie -ds-   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6147)