Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Boj zblízka vo veliteľskej príprave
 
    Veliteľská príprava profesionálnych vojakov sa koná podľa plánu činnosti Akadémie ozbrojených síl (AOS) štvrťročne. Jedna z plánovaných príprav sa uskutočnila 11. septembra 2019 v telocvični Katedry telesnej výchovy a športu AOS. Jej témou bolo: „Špeciálna telesná príprava – boj zblízka“ a zúčastnilo sa jej 35 profesionálnych vojakov. Na tejto aktivite vojaci nacvičovali základný postoj a pohyb pri boji zblízka, nácvik základných techník – údery, kopy, pády. Po ich prebratí nacvičovali obrany proti bočnému úderu, priamemu kopu a obrany proti škrteniu zozadu.

    Inštruktormi nácviku boli pplk. Ing. Michal Turčaník, PhD., mjr. Ing. Martin Chovanec, PhD. a npor. Mgr. Roman Markovič. Do priebehu nácviku boli zaraďované kondičné cvičenia, ktoré zvyšovali fyzickú a pohybovú výkonnosť vojakov.

    „Tematika v kondičnej príprave by sa mohla organizovať aj v ďalších druhoch športu (atletika, plávanie, lezenie), aby sa využili možnosti športového areálu akadémie“, dodal Mgr. Dušan Litva, PhD., vedúci katedry.
  
            
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87605)