Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Slávnostná imatrikulácia UTV
 
    Slávnostnou imatrikuláciou bol dňa 19. septembra 2019 otvorený už jedenástykrát 1. ročník Univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl.

    Študenti nad 45 rokov majú prostredníctvom UTV možnosť nielen získať nové poznatky, ale aj udržiavať spoločenské kontakty, či nadväzovať nové priateľstvá. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom častokrát lepšie zvládnuť každodenné životné situácie, prispôsobiť sa neustálym spoločenským zmenám, alebo aj lepšie sa uplatniť v pracovnom živote.

    O štúdium na UTV pretrvával aj v tomto roku veľký záujem. Počet záujemcov prekračoval kapacity UTV a z tohto dôvodu nemohli byť prijatí všetci uchádzači. Na základe rozhodnutia rektora zo dňa 12. septembra 2019 bolo do prvého ročníka dvojročného štúdia UTV prijatých 98 záujemcov, a to v odboroch: hudobné umelecké dielo a 4 úrovne anglického jazyka. Celkovo študuje na UTV viac ako 200 študentov.

    „Prihlásili ste sa na UTV pri našej akadémii, z čoho mám osobne veľkú radosť. Verím, že snaha a úsilie centra vzdelávania ako jej organizátora naplní vaše očakávania“, povedal na slávnostnej imatrikulácii riaditeľ centra vzdelávania v zastúpení mjr. Mgr. Miloslav Mlynár. Noví študenti 1. ročníka si svoje imatrikulačné listy a indexy prezvali z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD., ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu o absolvovanie ďalšieho vzdelávania a poprial študentom na tejto ceste veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87531)