Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 11. 2019        
 Hlavná stránka


Slávnostná imatrikulácia UTV
 
    Slávnostnou imatrikuláciou bol dňa 19. septembra 2019 otvorený už jedenástykrát 1. ročník Univerzity tretieho veku (UTV) pri Akadémii ozbrojených síl.

    Študenti nad 45 rokov majú prostredníctvom UTV možnosť nielen získať nové poznatky, ale aj udržiavať spoločenské kontakty, či nadväzovať nové priateľstvá. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom častokrát lepšie zvládnuť každodenné životné situácie, prispôsobiť sa neustálym spoločenským zmenám, alebo aj lepšie sa uplatniť v pracovnom živote.

    O štúdium na UTV pretrvával aj v tomto roku veľký záujem. Počet záujemcov prekračoval kapacity UTV a z tohto dôvodu nemohli byť prijatí všetci uchádzači. Na základe rozhodnutia rektora zo dňa 12. septembra 2019 bolo do prvého ročníka dvojročného štúdia UTV prijatých 98 záujemcov, a to v odboroch: hudobné umelecké dielo a 4 úrovne anglického jazyka. Celkovo študuje na UTV viac ako 200 študentov.

    „Prihlásili ste sa na UTV pri našej akadémii, z čoho mám osobne veľkú radosť. Verím, že snaha a úsilie centra vzdelávania ako jej organizátora naplní vaše očakávania“, povedal na slávnostnej imatrikulácii riaditeľ centra vzdelávania v zastúpení mjr. Mgr. Miloslav Mlynár. Noví študenti 1. ročníka si svoje imatrikulačné listy a indexy prezvali z rúk prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Petra Spilého, PhD., ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu o absolvovanie ďalšieho vzdelávania a poprial študentom na tejto ceste veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
     20. - 21. 11. 2019
     Predvianočná predajná výstava kníh
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. novembra 2019   (27229)