Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Vedomostná súťaž o gen. M. R. Štefánikovi
 
    Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl (AK AOS) pripravila k pripomenutiu si 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika výstavu kníh zo svojho knižničného fondu o tomto významnom predstaviteľovi slovenských dejín a tiež vedomostný test formou súťaže. Uskutočnil sa 30. mája 2019, zúčastnilo sa ho 19 študentov, zastúpené boli všetky študijné programy a ročníky bakalárskeho štúdia.

    Kvíz obsahoval 25 otázok, ktoré sa týkali plodnej, ale krátkej životnej dráhy tejto osobnosti. Otázky zostavila AK AOS v spolupráci s historikom Mgr. Jurajom Šimkom, PhD. z AOS. Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická: „Otázky neboli záludné, ale také, o ktorých sa dá dočítať v literatúre o M. R. Štefánikovi“.

    Úspešní boli všetci zúčastnení študenti. Ocenenými víťazmi sa stali: 1. voj. Dalibor Kaliský (2. roč.), 2. voj. Jozef Lenhart (1. roč.) a 3. voj. Andrej Kopaničák (3. roč.). Vecné knižné ceny prvým trom študentom, ktoré si prevzali z rúk vedúcej akademickej knižnice, darovala SES – Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš, rektor AOS a oddelenie vedy a zahraničných vzťahov.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6437)