Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Vedomostná súťaž o gen. M. R. Štefánikovi
 
    Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl (AK AOS) pripravila k pripomenutiu si 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika výstavu kníh zo svojho knižničného fondu o tomto významnom predstaviteľovi slovenských dejín a tiež vedomostný test formou súťaže. Uskutočnil sa 30. mája 2019, zúčastnilo sa ho 19 študentov, zastúpené boli všetky študijné programy a ročníky bakalárskeho štúdia.

    Kvíz obsahoval 25 otázok, ktoré sa týkali plodnej, ale krátkej životnej dráhy tejto osobnosti. Otázky zostavila AK AOS v spolupráci s historikom Mgr. Jurajom Šimkom, PhD. z AOS. Vedúca akademickej knižnice Mgr. Mária Mestická: „Otázky neboli záludné, ale také, o ktorých sa dá dočítať v literatúre o M. R. Štefánikovi“.

    Úspešní boli všetci zúčastnení študenti. Ocenenými víťazmi sa stali: 1. voj. Dalibor Kaliský (2. roč.), 2. voj. Jozef Lenhart (1. roč.) a 3. voj. Andrej Kopaničák (3. roč.). Vecné knižné ceny prvým trom študentom, ktoré si prevzali z rúk vedúcej akademickej knižnice, darovala SES – Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš, rektor AOS a oddelenie vedy a zahraničných vzťahov.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70189)