Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Spojenie teórie s praxou - „krst ohňom“
 
    V dňoch 26. až 28. 3. 2019 vykonali kadeti 3. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu, špecializácií G-10, G-20 a G-30 (motorizované, mechanizované, pešie a tankové vojsko, delostrelectvo, ženijná špecializácia a EOD) v rámci predmetu „Taktika delostrelectva“ praktické zamestnanie vo VP VO Lešť, spojené s účasťou na bojových školských streľbách delostrelectva 1. mechanizovanej brigády.

    Lektormi vzdelávacej aktivity boli doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. a mjr. Ing. Miroslav Mušinka. Kadeti, rozdelení do niekoľkých skupín, sa v priebehu trojdňového praktického zamestnania vystriedali na niekoľkých pracoviskách a stanovištiach. Postupne naplňovali základný cieľ praktického zamestnania, ktorý spočíval v upevnení vedomostí a získaní určitých praktických skúseností pri príprave a vedení prieskumu, príprave a vedení paľby delostreleckými jednotkami.

    Vykonaním praktickej ukážky miesta, vybavenia a činnosti skupiny koordinácie palebnej podpory brigády a práporu, získali kadeti bonus, spočívajúci v získaní praktickej skúsenosti z prípravy, riadenia a koordinácie paľby delostrelectva. Vysoko hodnotili možnosť účasti na bojovej ostrej streľbe, pretože získali skúsenosti z práce vo vojenskom tíme. Veľkou ústretovosťou riadiaceho streľby mjr. Ing. Jána Hrica, MA, zástupcu veliteľa rmo Rožňava, ale aj celého kolektívu delostrelcov 1.mb, boli niektorí kadeti v rámci plnenia palebných úloh zaradení do obsluhy mínometu a vystrelili si svoju prvú ranu. Ako budúci dôstojníci si tak prešli „krst ohňom“. Uvedenú aktivitu je možné jednoznačne hodnotiť ako napĺňanie požiadavky spojovania teórie s praxou.
  
  
  
    text: doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.    
foto: Varecha, Mušinka, Paraj    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70050)