Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

Náučno-poznávacia cesta
do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie
 
    Dňa 1. mája 2019 sa pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu a rtm. Jána Mrliana zúčastnilo 43 vybraných kadetov 1. ročníka AOS náučno-poznávacej cesty do miest Karpatsko-duklianskej operácie, kde sa pred 75-timi rokmi rodila naša sloboda.

    Poznávaciu cestu začali vo Svidníku, kde navštívili Vojenské historické múzeum a okrem prehliadky múzejných exponátov a videoprojekcie približujúcej vojenské dejiny 20. storočia, boli bližšie oboznámení s podmienkami a priebehom Karpatsko-duklianskej operácie, konanej v Duklianskom priesmyku v jesenných mesiacoch roku 1944. Následne si pozreli výstavu dobovej vojenskej techniky a Pamätník armádneho generála Ludvíka Svobodu.

    Kadeti navštívili taktiež Pamätník československého armádneho zboru na Dukle - Vyšnom Komárniku a priľahlý cintorín padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru. Tu vykonal dekan ordinariátu pietny akt s modlitbou za padlých vojakov. Poznávaciu cestu, zameranú na vojnovú históriu a jej odkazy, kadeti ukončili prehliadkou „Údolia smrti“, nachádzajúceho sa medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná, kde sa od 25. do 27. októbra 1944 odohrali krvavé tankové boje. V tomto údolí mohli kadeti vidieť v teréne rozmiestnenú tankovú techniku znázorňujúcu tankovú rotu v útoku (8 tankov T-34/85).

    Cieľom cesty bolo prispieť k poznaniu vojnovej histórie, národných a vojenských tradícií a uctiť si pamiatku padlých vojakov v bojoch Karpatsko-duklianskej operácie.
  
  
  
    text, foto: -th-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6166)