Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Náučno-poznávacia cesta
do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie
 
    Dňa 1. mája 2019 sa pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu a rtm. Jána Mrliana zúčastnilo 43 vybraných kadetov 1. ročníka AOS náučno-poznávacej cesty do miest Karpatsko-duklianskej operácie, kde sa pred 75-timi rokmi rodila naša sloboda.

    Poznávaciu cestu začali vo Svidníku, kde navštívili Vojenské historické múzeum a okrem prehliadky múzejných exponátov a videoprojekcie približujúcej vojenské dejiny 20. storočia, boli bližšie oboznámení s podmienkami a priebehom Karpatsko-duklianskej operácie, konanej v Duklianskom priesmyku v jesenných mesiacoch roku 1944. Následne si pozreli výstavu dobovej vojenskej techniky a Pamätník armádneho generála Ludvíka Svobodu.

    Kadeti navštívili taktiež Pamätník československého armádneho zboru na Dukle - Vyšnom Komárniku a priľahlý cintorín padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru. Tu vykonal dekan ordinariátu pietny akt s modlitbou za padlých vojakov. Poznávaciu cestu, zameranú na vojnovú históriu a jej odkazy, kadeti ukončili prehliadkou „Údolia smrti“, nachádzajúceho sa medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná, kde sa od 25. do 27. októbra 1944 odohrali krvavé tankové boje. V tomto údolí mohli kadeti vidieť v teréne rozmiestnenú tankovú techniku znázorňujúcu tankovú rotu v útoku (8 tankov T-34/85).

    Cieľom cesty bolo prispieť k poznaniu vojnovej histórie, národných a vojenských tradícií a uctiť si pamiatku padlých vojakov v bojoch Karpatsko-duklianskej operácie.
  
  
  
    text, foto: -th-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70064)