Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Náš generál...
 
    6. apríl 2019 bol pre 45 kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl výnimočný. Trochu historický, pietny a aj vlastenecký. V tento jarný deň uskutočnili návštevu Brezovej pod Bradlom a významných pamätníkov v jej okolí. Išli totiž „po stopách generála Milana Rastislava Štefánika“.

    Poznávaciu cestu začali v Košariskách, rodnej obci generála, kde sa v múzeu zoznámili s historickým prierezom života tejto významnej osobnosti. Tu navštívili aj miestny evanjelický kostol, ktorý je úzko spätý s rodinou Štefánikovcov. Históriu kostola v tejto súvislosti kadetom priblížila Mgr. Zuzana Durcová, miestna evanjelická farárka. Zdôraznila, že Štefánikov otec bol v tejto farnosti prvým evanjelickým farárom, že v tomto kostole bol generál Štefánik pokrstený a mal tu aj cirkevný pohreb. Kadeti v piete postáli i na miestnom cintoríne pri hroboch rodičov a troch súrodencov gen. Štefánika.

    Ich poznávacia cesta viedla ďalej do Brezovej pod Bradlom, kde si prezreli múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, zhotoviteľa mohyly na Bradle a nevynechali ani návštevu pamätného miesta bojov hurbanovských dobrovoľníkov, ktoré sa odohrali 22. septembra 1848, čím si priblížili udalosti späté s Dňom Ozbrojených síl SR.

    Program dňa pokračoval peším presunom „historickou cestou“ z Košarísk na Bradlo k mohyle generála Milana Rastislava Štefánika. Kadetov sprevádzali dekan EPS kpt. Mgr. Viktor Sabo, evanjelická farárka z Košarísk Mgr. Zuzana Durcová, ktorí na mohyle vykonali pietny akt modlitby, pripomenuli aj 100 rokov od jeho tragickej smrti (4. 5. 1919).
  
        
  
  
    text, foto: kpt. Mgr. Viktor Sabo    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87628)