Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 19. 11. 2019        
 Hlavná stránka


Základný letecký kurz pre operátorov bezpilotných systémov
 
    Vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky sa uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami platnými pre využívanie vzdušného priestoru a tiež povinnosť dôslednej separácie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota od pilotovaných lietadiel (bez ohľadu na hmotnosť bezpilotných). Lietadlá, spôsobilé lietať bez pilota, s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 150 kg, môžu podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať lety vo vzdušnom priestore len za podmienok, ktoré prihliadajú na bezpečnosť letu a ktoré určí rozhodnutím Dopravný úrad po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

    V súlade s požiadavkami na dodržiavanie platnej legislatívy ako i požadovanej úrovne bezpečnosti vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, bol v dňoch 30. 9. - 4. 10. 2019 v priestoroch Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre 9 príslušníkov rezortu MO SR realizovaný „Základný letecký kurz pre operátorov bezpilotných systémov/prostriedkov“. Cieľom kurzu bolo pripraviť ich pre činnosť vykonávanú bezpilotnými systémami/prostriedkami, a to vo všetkých relevantných oblastiach letectva. Kurz bol rozdelený do jednotlivých modulov a podľa tematického zamerania obsiahol oblasti: letecké právo, prevádzkové postupy, základné informácie o konštrukcii a aerodynamike, meteorológia, postupy letových a prevádzkových služieb, predpisy Leteckej informačnej služby SR, právne predpisy a vojenské predpisy.

    V kurze prednášali odborne spôsobilí a skúsení lektori z rezortu obrany. Účastníkmi nadobudnuté poznatky prispejú k zvýšeniu úrovne bezpečnosti vzdušných operácií, vyplývajúcich z plnenia služobných povinností. Absolvovaním predmetného kurzu splnili jeho účastníci jednu z podmienok pre vydanie osvedčenia pre operátorov bezpilotných systémov.
  
  
            
  
    text, foto: -mg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     4. 12. 2019
   Stretnutie s Mikulášom
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
     20. - 21. 11. 2019
     Predvianočná predajná výstava kníh
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Oznamy
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. novembra 2019   (27343)